Senecio jacobaea    Stånds


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), vögkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
SILVBERG

Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Fjäkelmyra (artp.), (13F 1g , [6705353, 1484079] ), vägkant, 1 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Ornäs, v S avfarten rv 60 (13F 1g , [67095, 14844] ), grässlänt (säkert insådd ngn gång), 1000-tals,c:a 500 i blomm! , 1987 (TLj)
Skomsarby (artp.), (13F 1h , [6705027, 1485481] ), vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
TORSÅNG

Tylla (artp.), (13F 0h , [6704896, 1486793] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
VIKA

Hosjö ,längs Rv. 80 VSV kapellet (13F 3j , [6719280, 1497370] ), 2007 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (13F 3h , [6718530, 1489420] ), vägkant, 2 ex , 2007 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika, bangården (artp.), (12F 4d , [6670103, 1465301] ), 2011 (Henrik Weibull)
Österdalarna

LEKSAND

Leksand vid ishallen (artp.), (13F 7b , [6735565, 1455482] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.), (13F 9c , [6748123, 1462565] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
ORSA

Orsa centrum vid jvgstn (artp.), (14E 5h , [6778562, 1436167] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.), (14E 5h , [6779056, 1435241] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
SOLLERÖ

Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.), (14E 4h , [6772009, 1435512] ), skogsbacke, 2010 (Hans Rydberg)
ÄLVDALEN

Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Västerdalarna

LIMA

Lima kyrkby (artp.), (14D 2d , [6760162, 1367384] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785980, 1359800] ), gräsyta, vid bensinmack, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)

Dalarnes Flora