Senecio inaequidens    Boerstånds


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

MALUNG

Hole (13D 6h , [673104, 138532] ), kanten av cykelväg, 2011 (AOl)

Dalarnes Flora