Sempervivum tectorum    Taklök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ), förvildad,kvarstående i torrbacke, några ex. , 1986 (PDm)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Österdalarna

LEKSAND

Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Vikarbyn,Knutesvägen (14F 1b , [67552, 14575] ), gammal stenmur mot igenvuxen f.d.tomt ,hus etc.borta sedan länge, ~1 m2 , 1987 (TLj)
Västerdalarna

NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)

Dalarnes Flora