Sempervivum tectorum    Taklök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ), förvildad,kvarstående i torrbacke, några ex. , 1986 (PDm)
ASPEBODA

Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Nyhammar W66 AV3962 (artp.), (12F 7a , [6685758, 1453687] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
LEKSAND

Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Vikarbyn,Knutesvägen (14F 1b , [67552, 14575] ), gammal stenmur mot igenvuxen f.d.tomt ,hus etc.borta sedan länge, ~1 m2 , 1987 (TLj)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Västerdalarna

NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)

Dalarnes Flora