Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Drakberget (12G 6h , [66819, 15351] ), berghäll vid f.d.torpställe, 1 ex , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 1 ex 1995 , 2000 (TLj)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
VIKA

800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), hällmark i gammal trädgård, 10-tal , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Övre Gruvriset (13F 3h , [6718684, 1489366] ), rösen och torra vägkanter, flera ställen 2004- , 2007 (TLj)
Övre Gruvriset (13F 3h , [6718735, 1488865] ), rösen och torra vägkanter, flera ställen 2004- , 2007 (TLj)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), 1 plantor/tuvor , 2014 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniomr (13F 4h , [6720923, 1486740] ), rikl på mur mot söder , 2002 (TLj)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2020 (Olof Hedgren)
Digertäkt eft.brukningsvägen över gärdet (13F 4i , [67242, 14923] ), torra rösen o.vägren, enst. , 1988 (TLj)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ), vägkant, 2013 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Strandskog vid kyrkogården (13G 7b , [6736990, 1506260] ), strandskog och ruderat, fåtalig, säkerligen förvildad från kyrkogården , 2008 (JWk)
Räkenberget v om (artp.), (13G 9d , [6745543, 1515226] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hugnora, vid nya Rv65, västra vägbanken (12F 1h , [6656, 1488] ), vägbank, 1981 (RNo)
Brättbacken, i vägskärningen (12F 3h , [66664, 14863] ), bergvägg, rikligt , 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ), torrbacke ,slänt, 2008 (DABS)
GRANGÄRDE

Sunnansjö,Sandviksvägen (12F 5a , [66776, 14543] ), nära badet, 1992 (OSt)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.), (12F 6a , [6681976, 1452826] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor , några ex , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ), släntkrön älvravin, mot åker, 2 stora tuvor , 2003 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), kalktorräng på klippor i dagen.fullständigt naturaliserad, ~25 ex. , 1987 (TLj)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [67716, 14352] ), vid kalkstenen vid torrbacken. inplanterad eller spontan?, några ex , 1988 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs v.kalkberget (14E 4h , [67718, 14354] ), kalkstenshäll vid torrbacke, nga ex.. , 1988 (BOr)
ÄLVDALEN

Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
HAMRA

Fågelsjö (16E 0h , [6854310, 1438660] ), kant av kyrkogård, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
ÄPPELBO

Långmarken (Äppelbo finnmark) (12E 6b , [6680700, 1406420] ), f.d.stenparti nu överväxt, 1995 (IJo)
Vid Kyrkan (13E 1a , [67093, 14010] ), 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Sillerö v. bron (13D 3i , [6715, 1391] ), torr grusmark v. brofästet (spridd från gården ?), enst. , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora