Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora

STOA KOPPARBERG Gammelvägen (artp.), (13F 4i , [6720620, 1492681] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 6g , [6680, 1534] ), i vägskärnig, ett par ex. , 1988 (PDm)
HEDEMORA

1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [6687, 1507] ), trädgårsavfall, enstaka , 1991 (HPe)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ), åsmaterial (trädgårdsavfall), 5 ex , 1991 (HPe)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Borgärdet .Hästhage (13G 7b , [6736010, 1505740] ), betesmark, stenröse, rel. rikligt på platsen, trädgårdsrymling , 2008 (JWk)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [6712970, 1460430] ), ängsmark , förvildad, några m2 , 2009 (IPt)
LEKSAND

Ullvi vid älven (13F 6b , [67327, 14587] ), torrslänt med partier av sprängsten m.Sedum album, rikl. , 1988 (TLj)
RÄTTVIK

Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ), stenröse, något tiotal , 2016 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67707, 14875] ), gårdsplats, enstaka , 2013 (GHa)
BODA

Björkallen (14F 3d , [6765890, 1468050] ), stenfot, fåtal , 2009 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67714, 14663] ), stenröse, fåtal , 2007 (GHa)
ORE

Sunnanhed (14F 5d , [67794, 14690] ), jordkällare, tiotals , 2013 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465880] ), stenmur, rikligt , 2010 (GHa)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
JÄRNA

Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)

Dalarnes Flora