Sedum hispanicum    Blek fetknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Säter, Malmsteinsg.26 (12F 8j , [66926, 14963] ), torr sydslänt i gräsmatta, tämligen rikligt , 1990 (SJa)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika, bangården (artp.), (12F 4d , [6670370, 1465365] ), 2011 (Henrik Weibull)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättviks Kyrka (artp.), (14F 0c , [6752912, 1461477] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
BODA

Ensro (14F 2d , [676013, 146796] ), moränbacke, genomgrävd för några år sedan, heltäckande inom en kvadratmeter , 2011 (GHa)

Dalarnes Flora