Sedum annuum    Liten fetknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark, > 10 ex , 1991 (SJa)
SÄTER

Bispbergs klack (artp.), (12G 8a , [6692370, 1500000] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Bisbergs Klack (artp.), (12G 8a , [6692370, 1500000] ), 1988 (Thomas Strid)
GUSTAFS

Lilla Bodarna (artp.), (12F 9i , [6699785, 1492836] ), noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Knippberget O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ), på brant häll, rikl. , 1987 (AJs)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ), vägkanter genom byn, 2020 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ), torrbacke, 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ), på hällar, 1986 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ), hällmark, ~50 ex. , 1987 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67093, 14926] ), liten berghäll, 100-tal , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Fjällsocknarna

IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), östexponerad diabasbrant, rikligt , 1987 (LBr)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ), fl.på klipphyllorna i branten, flertal , 1988 (BCa)

Dalarnes Flora