Sedum anglicum    Engelsk fetknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Bispberg vid gruvan (12F 8j , [669372, 149917] ), sparsam men tillsynes fullt naturaliserad på gamla varphögar o torrbackar, 2005 (TLj)

Dalarnes Flora