Sedum album    Vit fetknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 7g , [66899, 15330] ), banvall, 2 x 0,2 kvm , 1986 (PDm)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ), berghäll, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SÄTER

Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693653, 1499109] ), på berghäll, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Bispberg (12F 8j , [6693710, 1499150] ), sparsam , 2005 (TLj)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ), jordhög, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ), berghäll , vägslänt, rikligt , 2011 (IPt & SNy)
Gyllkya (13F 0e , [6701570, 1473260] ), på hällar efter vägen, t.rikl , 1990 (TLj)
Floda by i vägskärning Idkerbergsvägen (13F 0e , [67016, 14733] ), hällmarker, rikl. , 1987 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ), vägkant, 2014 (IPt)
LEKSAND

Ullvi vid älven (13F 6b , [67327, 14587] ), torrslänt med partier av sprängsten m.Sedum hybridum, rikl. , 1988 (TLj)
Västerdalarna

FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ), fäbodvall , berghäll, t.rikligt , 2011 (IPt)

Dalarnes Flora