Sedum aizoon    Gyllenfetblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 5j , [66760, 15488] ), förvildad på banvall, 1995 (PDm)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [670111, 147261] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Bomsarvet.v.f.d.jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), grushög intill gamla banvallen, ~20 ex. , 1987 (TLj)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
SVÄRDSJÖ

Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, enst. förvildad , 1990 (JEd)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

N Grängesberg, väg 6 (12F 2b , [6662541, 1455811] ), "vägslänt; förvildad ?", 1 buske , 2016 (Henry Gudmundsson)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [671307, 146044] ), gammal ödetomt ,hus rivet för ca 50 år sedan, 2 plantor , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671376, 146306] ), upplag med gamla huggna stnar, 2 tuvor , 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), strandkant, 2013 (DABS)

Dalarnes Flora