Sedum aizoon    Gyllenfetblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 5j , [66760, 15488] ), förvildad på banvall, 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), ödetomt, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ), stanmur, 2019 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Bomsarvet.v.f.d.jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), grushög intill gamla banvallen, ~20 ex. , 1987 (TLj)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
SVÄRDSJÖ

Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, enst. förvildad , 1990 (JEd)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

N Grängesberg, väg 6 (12F 2b , [6662541, 1455811] ), "vägslänt; förvildad ?", 1 buske , 2016 (Henry Gudmundsson)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [6713070, 1460440] ), gammal ödetomt ,hus rivet för ca 50 år sedan, 2 plantor , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713760, 1463060] ), upplag med gamla huggna stnar, 2 tuvor , 2011 (IPt)
RÄTTVIK

So om Glistjärna (artp.), (14F 1c , [6757206, 1461759] ), torr kalkgräsmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)

Dalarnes Flora