Sedum acre    Gul fetknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torrbackar,berghällar, spridd, (15 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), övergivet industriområde, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Sjövik, väg W709 (artp.), (12G 4f , [6672037, 1529320] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ), berghäll, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ), grusplan, 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ), stanmur, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.), (12G 7b , [6685480, 1509251] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Bengtsbo, väg W764 (artp.), (12G 9b , [6697114, 1508752] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, rikligt , 2014 (IPt)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), f.d. slaggdeponi, noterad , 2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), klippskrevor, t.rikligt , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägkant, 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ), blockrik sydbrant, 1986 (SJa)
GUSTAFS

V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Solberga W790 AV946 (artp.), (13F 0h , [6700038, 1488682] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Idkerberget ,Kontorsvägen (12F 9d , [66957, 14680] ), rikl. , 1989 (IAn)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), torr tomtmark vid gammal skola, 2015 (IPt)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ), vägkanter genom byn, 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ), gårdsplan vid lantbruksbyggnader, 2020 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ), vägkant, 2012 (DABS)
Södra infarten Rommetravet (artp.), (13F 0g , [6702651, 1483535] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), gräsyta, 2020 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ), på hällar, 1986 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708715, 1481630] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ), torra marker längs stig, 2019 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Medväga (13F 2f , [6711912, 1479320] ), vägkant, 2020 (SNy)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
TORSÅNG

Gc-väg Torsång (13F 1h , [6705085, 1486630] ), vägkant, 2020 (SNy)
VIKA

Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva (13F 3j , [6715, 1499] ), vägkanter etc -förvildad, 1989 (JEd)
Grusväg, Kniva tomten (artp.), (13F 3j , [6715813, 1499652] ), vid grusväg och på gräsmatta på tomt/granntomt., noterad plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ), betad torrängsbacke (i kattfot-torräng,ev.inhemsk!), 1988 (JEd)
Lönnemossa virkeslager (artp.), (13F 3j , [6718760, 1498000] ), 2014 (Kalle Bergström)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), 2015 (Glenn Costello)
S Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), gräs-torrbacke på sand, 1987 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), torrbacke på sand mm, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Vassbo, vid parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712109, 1484640] ), grusplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ), ruderat, 1986 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Slaggen (13F 3g , [67158, 14834] ), slagghögar, ymnig , 1987 (TLj)
Stråtenbo (13F 3g , [6717, 1481] ), på slaggvarp, rikligt , 1987 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (13F 3h , [67191, 14890] ), hällar i ängsmark, m. vårveronika,sandnarv o. grönknavel, 1988 (JEd)
Korsnäs, korsn.Stations- o Bruksvägen (13F 3i , [6718, 1494] ), torrbacke-artad gräsmatta, 1987 (JEd)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), 2015 (Glenn Costello)
Grönyta Ängsv., N. Haraldsbo (artp.), (13F 3i , [6719480, 1492730] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Korsnäs stn (13F 3j , [67187, 14951] ), sandslänt mot jv, 1987 (JEd)
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ), torrbacke, 1987 (JEd)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Danholn, fl. (13F 4j , [6722, 1499] ), åssand,torrbackar o vägkanter, fl. , 1988 (JEd)
Backa vid.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt-torrbacke ned.lv., enst. , 1988 (JEd)
Blixbo fl. (13G 4a , [6723, 1501] ), torräng,gräsmattor, på åssand, 1988 (JEd)
Karlsbyn (13G 5a , [6726, 1501] ), sandiga gräsmattor/torrbackar, 1987 (JEd,TLj,LBr)
Myrbackan Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728415, 1501931] ), torr sandmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Bengtsheden fl! (13G 6a , [6731, 1503] ), sandiga vägkanter o gräsmattor, 1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boränget v.lv (13G 7a , [67354, 15044] ), sandslänt, 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet,kraftstn (13G 7b , [67351, 15053] ), murad skoning mot vattentuberna, t.rikl. , 1987 (TLj)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ), torr gräsmark, flerst , 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo, väg W620 (artp.), (11F 9f , [6645199, 1479560] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Årängen vid Ö. Sveten (12F 1h , [6659, 1485] ), 1982 (RNo)
Nya stationsvägen (12F 2h , [6661, 1485] ), 1985 (RNo)
Norsbro, vägbanken och bryggan (12F 2h , [6661, 1486] ), 1986 (RNo)
Korsheden, sydligaste gården väster om vägen (12F 2h , [6664, 1488] ), 1983 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägkant, 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Vedön i Barken (artp.), (12F 3g , [6668568, 1480967] ), blockstrand vid sötvatten, 1 m² , 2018 (Janolof Hermansson)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ), gräsmark/sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.), (12F 4g , [6673031, 1480476] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
LUDVIKA

N om Iviken vid landsvägen (12F 4c , [66723, 14643] ), grusig vägkant, matta ~1 m2 , 1988 (HWk)
GRANGÄRDE

Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ), ängsmark/ tomtmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.), (12F 7a , [6685758, 1453687] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708807, 1453286] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ), stenig mark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Björka (DF), (13F 2c , [67128, 14602] ), vägkant, sparsamt , 2002 (IPt)
Björka (DF), (13F 2c , [67130, 14603] ), vägkant, sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713750, 1462850] ), vägslänt, t.rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14629] ), vägslänt och dike mot åker, rikligt , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463145] ), stenhäll, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, 2019 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ), torra sandslänter, spridd , 2003 (IPt)
BJURSÅS

40 m in på Gullnässtigenfrån Bengtgårdsvägen (13F 6e , [67330, 14732] ), torr grusig sydsluttning, rödven och vildlin, 1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6731120, 1478550] ), vägkant, 2015 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Proselins (13F 7g , [67367, 14808] ), ~refl~ ,vägkan, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ), vägkant, 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ), vägkant efter landsväg, 2019 (Kicki Marcus)
Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ), vägkant efter landsväg, 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [6741680, 1448250] ), kanten av berghäll, enstaka , 2008 (DABS)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), dammkrön, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732232, 1453509] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hisvåla, väg W929 (artp.), (13F 6c , [6734828, 1463109] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Högåkern, vallen (artp.), (13F 7d , [6736661, 1465101] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Ulf Humlesjö)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67447, 14595] ), hällmark, 1 litet bestånd , 1985 (MKp)
RÄTTVIK

Altsarbyn (13F 9c , [67491, 14625] ), torr hällmarksäng, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2010 (Anders Helander)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,vid Södergårdarna (14F 1d , [6757, 1469] ), odlingsrösen o hällar, t.riklig , 1986 (TLj)
Stenbacken Bron över Årängsån (artp.), (14F 1d , [6758088, 1469941] ), gårdsinfart, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ingels handel (14F 1d , [67589, 14691] ), sprickor i asfaltplan, tio-tals ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Västra Born (14F 2e , [6760, 1470] ), odlingsrösen, t.riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ), stenrösen, enstak , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ), längs husgrund, spridd , 2010 (GHa)
Öst i Gålom (14F 3d , [67664, 14684] ), ~refl~ ,gårdsplatser, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Osmundsberget, S om brottet (14F 4d , [67703, 14673] ), kalktorräng o kalkblottningar samt slagghögar, rikligt , 1985 (TLj)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), kalkberg, rikl. , 1999 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), ~refl~ ,ruderatmark, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.), (14F 5d , [6777226, 1465490] ), vid husvägg, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), grustag, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), stenmur, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465910] ), stenmur, rikligt , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ), stenmur, fåtal , 2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Dalfors, Bygdegården (14F 7f , [6788930, 1478300] ), grusplan under trappa, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Torrvål (artp.), (14E 4h , [6774318, 1437741] ), västra vägkanten 300 m från skolan, 2010 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), kalkhäll vid hus. växte där ända till 2013 då hällen täcktes över med jord - försvunnen?, 2006 (Bengt Oldhammer)
Orsa Vandrarhem STF (artp.), (14E 5h , [6778300, 1437741] ), fält c:a 300 m o om stf , 2014 (Maud Andersson)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hansjö krafverk (artp.), (14E 6h , [6781033, 1436900] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [6783, 1440] ), sandig väkkant n.hus (väl förvildad), 1984 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ), vägkant (dock ej i direkt ansl.t.trdg!--vägspridd?), t.rikl! , 1987 (JEd)
Mässbacken v.lv. (14E 7i , [6785, 1443] ), sandslänt v. trädgård (förvildad), 1987 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67851, 14443] ), odl. röse n.gård (förvildad), enst , 1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6785, 1448] ), odl.röse i byn, 1984 (JEd)
SOLLERÖ

Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.), (13E 9h , [6746603, 1437784] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
400 m O om Långtora (14E 0g , [6751960, 1433120] ), vägkant ,dike, många , 2008 (AAd)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
MORA

1 km V om Bergkarlås (14E 3h , [6769230, 1435780] ), vägkant, 1 ex , 2010 (SJo)
Risa (artp.), (14E 4h , [6770519, 1437914] ), vägkant, 2011 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.), (14E 4h , [6770519, 1437914] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771192, 1435452] ), söder om orsas kommungräns mot vattnäs, 1998 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771278, 1435348] ), rikligt längs asfaltvägens östra kant , 2016 (Bengt Oldhammer)
Oxberg, vid ån från Pellsjön (14E 5c , [6779354, 1411928] ), 2012 (BOr)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Orsa STF vandrarhem. (artp.), (14E 6b , [6781878, 1409222] ), 2014 (Maud Andersson)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag bron väst om dammen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704709, 1441225] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Hummelforsen (13E 0b , [67048, 14087] ), på dammvallen, 1995 (IJo)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2010 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ca 20 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,Banvall, 2009 (HLe)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Järna kyrka (artp.), (13E 2e , [6714895, 1421000] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Hulen N (artp.), (13E 4d , [6724792, 1416616] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Vid Kyrkan (13E 1a , [67093, 14010] ), 1997 (IJo)
MALUNG

Tällbyn (13D 5h , [6729550, 1385490] ), gammal åkermark, några tuvor , 2011 (AOl)
Hole (13D 6h , [67309, 13851] ), vägkant, rikligt , 2011 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67316, 13853] ), skräpmark, jordhög vid järnvägen, en tuva , 1997 (MNo)
Malungsfors, Backon (13D 7f , [67368, 13761] ), stenkant vid uthus, några tuvor , 1997 (MNo)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Lima kyrka, gårdsplan (artp.), (14D 1d , [6759941, 1367519] ), gårdsplan, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Transtrand, 350 m NO om kyrkan (artp.), (14D 5d , [6777490, 1365830] ), stensättning, 2013 (Kjell Eriksson)
Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777500, 1365830] ), stensättning vid dike, 2008 (Håkan Gustafsson)

Dalarnes Flora