Securigera varia    Rosenkronill


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Kniva trädgård (artp.), (13F 3j , [6715815, 1499122] ), 10 mē , 2019 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora