Secale cereale    Råg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

TORSÅNG

Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Gasenbergs fäbod (12F 7a , [668752, 145128] ), " speltråg ", 2011 (Bo Söderholm)
Österdalarna

LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [672979, 144435] ), fäbodvall, 1 stor tuva , 2012 (IPt)
Västerdalarna

FLODA

Kläberget (13E 2g , [671453, 143332] ), ängsmark i skog , troligen gammal odling för utfodring av vilda djur, t.rikligt , 2009 (IPt)

Dalarnes Flora