Secale cereale    Råg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

TORSÅNG

Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
SUNDBORN

Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Gasenbergs fäbod (12F 7a , [6687520, 1451280] ), " speltråg ", 2011 (Bo Söderholm)
Österdalarna

LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ), fäbodvall, 1 stor tuva , 2012 (IPt)
ORSA

Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 15 m2 blottlagd stenig jord, 2 , 2019 (Claes Möre)
Västerdalarna

FLODA

Kläberget (13E 2g , [6714530, 1433320] ), ängsmark i skog , troligen gammal odling för utfodring av vilda djur, t.rikligt , 2009 (IPt)

Dalarnes Flora