Scutellaria galericulata    Frossört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, strand, spridd , 2013 (LBr)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706310, 1514868] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.), (13G 1b , [6706930, 1507221] ), noterad , 2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
SÄTER

Laggarbo stranden (artp.), (12F 7j , [6686171, 1495910] ), mad (strandkärr), noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Rismans plats (artp.), (12F 9h , [6697524, 1487116] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), strandområde, 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Rånäset (artp.), (12F 8g , [6692582, 1481634] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Verkbron (artp.), (12F 8g , [6692850, 1481313] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ), fuktigt bäckdråg och strand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
3 km NO Ornäs (artp.), (13F 2h , [6712921, 1487838] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
VIKA

Atlasruta (13F 1i , [67055, 14930] ), ~refl~erinskanal vid betesmark, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Staberg, Gasbolaget (artp.), (13F 3j , [6715629, 1498333] ), växer glest på olika platser även uppströms knivaån., 2 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Sandlandet, Skutudden (artp.), (13F 3j , [6718794, 1496919] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strand, 2016 (DABS)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.), (13F 4h , [6722102, 1485810] ), sand-grusbotten i bäck i och i kanterna till en grund bäck, noterad , 2017 (Per Johansson)
Stensjön (artp.), (13F 5g , [6725745, 1480450] ), 2014 (Kalle Bergström)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ), strandkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Höganäsbadet, inre delen av sandreveln (13G 7b , [6738230, 1506320] ), strand, rel fåtalig , 2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjöstrand, t.rikligt , 2012 (IPt)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754358, 1514329] ), vid strandkanten, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Svartens nordöstra strand (artp.), (14G 1c , [6756063, 1513194] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.), (14G 2c , [6760279, 1511215] ), längs ån, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.), (14G 2d , [6760184, 1516474] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strand, 3 plantor , 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ), åstrand, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), sjöstrand, 1996 (JMa)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ), åstrand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ), ~refl~ ,våt sjökant,vildvuxen halvslyig sumpmark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ), ~refl~ ,grusgrop, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), sjökant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716310, 1448470] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Lappmyren (artp.), (13F 6b , [6732750, 1455521] ), noterad , 2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), strand, 2016 (DABS)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Gjersgruvan (14F 1d , [6755380, 1466670] ), kanten av ån, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (2.5 km SV) (artp.), (14F 1d , [6755550, 1466830] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Gärdsjön (14F 1d , [6756330, 1466590] ), strandkant, tiotals , 2011 (GHa)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6756589, 1466264] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), strandkant, fåtal , 2011 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ), vattenbryn, enstaka , 2015 (GHa)
Vindskyddet (artp.), (14F 1f , [6759235, 1477732] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ), sumpig strand, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762893, 1470782] ), 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,sjöutlopp samt en å., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ), stenig strand, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Klittån (14F 3f , [67688, 14783] ), stranden av liten å, enstaka , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ), strandsnår, flertal , 2018 (GHa)
"Ockern" (14F 4d , [67719, 14699] ), ~refl~ ,stranden av Norra Ockern, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ), ~refl~ ,sjö med strand, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Äsplok (artp.), (14F 4e , [6774393, 1470730] ), uttorkad dödisgrop, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Norr Orskaven (artp.), (14F 5d , [6778226, 1468860] ), igenväxande slåttermyr, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ), strandkant, ymnigt , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), bland tallrötter vid eroderad strand, fåtal , 2011 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, enstaka , 2012 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ), vid fundament för laxtrappa, ett rätt stort bestånd , 2009 (GHa)
Affären i Böle (artp.), (14F 7f , [6788841, 1478457] ), bäck, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ), vattenbryn, tiotals , 2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ), vattenbryn, rikligt , 2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), vattenbryn, tiotals , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lunden (artp.), (14E 5h , [6776049, 1435699] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Lars Hansson)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776526, 1436087] ), riklig, flera tjog , 1997 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Heden (artp.), (14E 6h , [6782196, 1438378] ), strandkanten, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Krokäng (artp.), (14E 6h , [6783647, 1439067] ), på västra sidan, en bit in från stranden., noterad , 2020 (Stefan Rystedt, Anna Lesse)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad enstaka , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindvasslan (artp.), (14E 8i , [6794084, 1442092] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

Görsjön ca 250 m N (13E 6c , [6734100, 1414750] ), ~refl~ ,vät i barrblandskog, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), stränder och källor, allmän , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6766271, 1432079] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
V om Färnästjärn (14E 3h , [6766820, 1436280] ), skogsväg, 2010 (SJo)
VENJAN

Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vattensamling, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vilan SSO om (artp.), (14D 5h , [6775628, 1385905] ), åstrand, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, strandvegetation (artp.), (14D 6j , [6782664, 1399737] ), strandvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjöstrand, myr, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), utmed liten bäck, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.), (12E 2e , [6663390, 1423290] ), bäckkant, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag strand, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Fänforsen (13E 1h , [6705640, 1438240] ), älvstrand, spridd , 2013 (LBr)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
Långtjärnen (artp.), (13E 4c , [6721584, 1410593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723996, 1416344] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gäddnäset (artp.), (13E 4e , [6722650, 1421416] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
MALUNG

Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [6720950, 1385160] ), strandkant, ca 10 ex , 2011 (AOl)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ), ~refl~ ,sumpskog och strandäng, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731680, 1385250] ), älvstranden, 2015 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13936] ), myr och strand, 2013 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), ~refl~ ,bäckravin, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
LIMA

Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776930, 1343500] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Lima vid prästladan (artp.), (14D 2d , [6760147, 1367038] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ), ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gamla Per-Anders (artp.), (15D 5d , [6828200, 1368780] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bäck med damm strax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ), örtrik bäck, mindre allmän , 2006 (HLe)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hornan (15D 7e , [68378, 13737] ), bäckstrand, 1992 (BOr)

Dalarnes Flora