Scrophularia nodosa    Flenört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, snår, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), åkerkanter, enstaka , 1987 (LBr)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), örtrik granskog samt vägkant, sparsamt , 1987 (LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ), främst som ogräs i trädgårsland, mindre allmän , 1989 (CGr)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Norrhyttan (12G 7a , [66889, 15022] ), fuktig äng/bäckkant, ca 30 ex , 1987 (SJa)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ), ~refl~ ,skogsväg, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696877, 1505724] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703044, 1495222] ), ängsmark mot sjö, 2014 (DABS)
Arkhyttan , Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ), strandäng, ~10 ex , 1987 (SJa)
SÄTER

Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14936] ), grusmark, 3 ex , 1986 (SJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66922, 14991] ), bäcksänka, enstaka , 1991 (JEd & LBr)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6692571, 1499945] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Hyttbäcken, Solvarboravinen (artp.), (12F 9i , [6696663, 1492612] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Trutorna (12F 9i , [6699732, 1491816] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66878, 14762] ), i gamla kolhusruiner, enstaka , 1988 (SNy)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ), vägkanter, 1989 (IAn)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67083, 14800] ), på barkhög med skogsvicker,pipdån o.harstarr, 5 ex. , 1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
N om Bullerforsen (13F 2f , [67105, 14797] ), älvnipa i kraftledningsgata, 1988 (SNy)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711739, 1481321] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6712318, 1481104] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), 1 , 2016 (Inga-Lill Paulsen Andersson, Birgitta Rune)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), i kanten av aspdunge omgiven av kornåker, 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Nedom Botolfsbergets S-sida (trol inhemsk!) (13F 1j , [67080, 14967] ), sydsluttn nedom sydberg, 1988 (JEd)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), rikt sydlänt hygge, t.rikligt , 1988 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), nedanför brant, ca 5 ex. , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67229, 14812] ), efter skogsbilväg, enst. , 1987 (SNy)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), sophögar, fl. , 1988 (TLj)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg (12F 0i , [6652, 1492] ), 1981 (RNo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653431, 1491172] ), hygge, 2010 (GJn)
Vägen Tolvsbo-Gärdsjöbo (12F 1g , [6655, 1482] ), 1980 (RNo)
Jostjärn (12F 1g , [6659, 1482] ), vägkant, 1982 (RNo)
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ), 1982 (RNo)
Vsk till Tolvsbo (12F 1h , [6659, 1486] ), stora ex. , 1980 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ), vägkant, 1983 (RNo)
Nor, Yxsmedsvägen (12F 2h , [6661, 1487] ), 1983 (RNo)
Nor, S om missionshuset (12F 2h , [66616, 14873] ), backsluttning, 1982 (RNo)
Flensbäcksvägen (12F 2i , [6661, 1492] ), 1983 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666, 1486] ), 1983 (RNo)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
350 m SO Hagen, bergskulle (12F 3h , [6667, 1489] ), backsluttning, 1981 (RNo)
Ca 3 km SO Larsbo (Flingselberget) (12F 3i , [66661, 14922] ), gammal körväg i granskog, fåtal , 1987 (ALu & TPe)
Gläfsberget (12F 4i , [6670, 1493] ), 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse ,v.bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ), vägkant mot bäcken, ~10 ex. , 1987 (TPe)
NORRBÄRKE

Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ), några få ex. , 1983 (RNo)
LUDVIKA

Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ), vägkant mot stenvägg i viadukt, flera bestånd , 1989 (HWk)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668991, 1466113] ), noterad , 2020 (Pelle Adenäs)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713878, 1463140] ), gräsmark mellan uthus o åker, 2018 (IPt)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ), upplagsplats för kyrkan, 2018 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6732990, 1471880] ), boulebanans omgivning, 2018 (JJa)
Mellan Gullnässtigen och Leksandsvägen, 20 m från vägarnas korsning (13F 6e , [67330, 14734] ), igenvuxen, slyig och skuggig mark, fibblor, 5 ex , 1996 (MBe)
Stortäkt v.lv (13F 7g , [67361, 14815] ), vägkant (i frodig veg.), på 1 fläck! , 1988 (JEd & o.a)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
LEKSAND

Berg-Rönnäs eft byvägen (13F 6c , [6732, 1462] ), skogsbryn,vägkanter, spridd , 1987 (TLj)
Bastbergs fäbod (13F 7c , [67378, 14619] ), dilke efter fägatan, riklig , 1986 (TLj)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ), ängsväg mot hästhage, t.rikligt , 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Kalkverket,jordtippen (14F 0d , [67544, 14656] ), matjord,vägfyllnad,slam,m.m, 3 ex bortschaktade 4/8 , 1986 (TLj)
ORSA

Söder Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773755, 1437241] ), 12 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774215, 1436001] ), åtskilliga 100-tals ex vid stenrösen och igenvuxen ängsmark, cirka 100 meter längs e45, västra sidan , 2016 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775674, 1437508] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775674, 1437508] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn , (14E 5h , [6775693, 1437520] ), längs turistvägen, ca 30 stora ex. samt mer än 100 små plantor , 2008 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776337, 1437813] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776337, 1437813] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Ljothed-Ämån (artp.), (14E 7i , [6788, 1443] ), besöktes i samband med botanikdagarna och tågstarren., 1993 (Bengt Oldhammer)
Ämån S om Ljothed (DF 60), (14E 7i , [67887, 14441] ), S-exp nipslänt mot ån i gråalsnår ,(OBS! ursprunglik lok. med bl. a.skogsklocka), 100-tals ex! , 1985 (JEd)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), jordhög, sparsamt , 2018 (LBr)
SOLLERÖ

Trollkyrka norra (artp.), (13E 8d , [67433, 14176] ), 20-tal ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67546, 14227] ), bäck från kärr, 1982 (Göran Thor)
Fuån (artp.), (14E 2i , [6760935, 1440557] ), 2 ex , 2012 (Bengt Oldhammer)
Fu (14E 2i , [6760935, 1440557] ), vägkant, 2 ex , 2012 (BOr)
Västerdalarna

JÄRNA

Rossängen 400 m S (13E 1c , [6709620, 1413310] ), ~refl~ ,älvstrandskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1995 (HLe)
MALUNG

Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ), trädgård, 1988 (OSt)
Kvilledeforsen (13D 2i , [67101, 13941] ), gräsmark utefter älven, 3 , 2001 (BGM)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ), fuktig gles strandskog, 4 , 1998 (BGM)
Vålön (13D 2i , [67126, 13925] ), strandbrink, 100-tals , 2000 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), standbrinken, rikligt , 2018 (MNo)

Dalarnes Flora