Scorzonera humilis    Svinrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogsbyn (12G 3h , [66687, 15372] ), igenväxande betesmark, en mindre grupp , 1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6673, 1539] ), på två ställen i reservatet , 1994 (M. Forslund,PDm)
Fullstareservatet, By, Avesta kommun (artp.), (12G 4h , [6674198, 1539652] ), blomning , 2013 (Mats Forslund)
Fullsta (12G 4i , [66740, 15406] ), skogsglänta, 0,5 kvm , 1981 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66742, 15402] ), skogsbacke vid vik av Bysjön, flerst.rikligt , 1988 (PDm)
Fullsta (DALH.1989), (12G 4i , [66742, 15403] ), i skogsbryn och vägkant, flerstädes , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66744, 15404] ), vägslänt, 0,5 kvm , 1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66744, 15404] ), i skogsbryn och vägkant, flerstädes , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [6675, 1538] ), betade enbuskmarker, rikligt o ökande , 1996 (TLj)
Rosse (12G 5h , [6676, 1538] ), skogsbryn, riklig , 1994 (Bengt Johansson,PDm)
Rosse (DF), (12G 5h , [66768, 15384] ), skogsbryn vid väg, ca 1.5 m2 , 1994 (B.Johansson)
Sisselbo (12G 5i , [66772, 15430] ), betesmark vid gravfält, riklig på flera ställen , 1994 (PDm)
Sisselbo (DF), (12G 5i , [66773, 15429] ), (även 24 33),betesmark vid järnålders-gravfälten, riklig , 1994 (PDm)
GARPENBERG

Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng i fd betesmark, t.riklig, minst 50-tal , 1990 (JEd)
Fransbo, 300 m S därom i ”Stenbeckstriangeln” (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng i beteshage, riklig , 1989 (BDr)
HEDEMORA

Hällbyn mellan vägen och sjöstranden (12G 5b , [66765, 15064] ), 13 ex 1967 (Dn) * torr fårbetad hage, 23 ex på 4 m2 , 1989 (HPe)
HUSBY

Svenstorp, ca 150 m SSO om (svinrot) (artp.), (12G 9d , [6699395, 1519450] ), aspdunge intill landsväg, 6 m˛ , 2015 (Henrik Berg)
SÄTER

Nisshyttan vid torpet Näset (12F 6i , [66840, 14944] ), bestånd i stenig skogsmark, 1942 (Dn) * tre näraliggande lokaler i f d ängsmark, delvis granplantage, totalt 25 ex , 1990 (SJa)
SILVBERG

N om Ingevallsbo (12F 6g , [6682, 1483] ), i kantzon mot planterad åkermark, 20-25 ex , 2001 (SPe)
Kutbo, 1950-t (Bj) * strax intill torpet (12F 7g , [66873, 14847] ), vägren, 25 ex , 1989 (SNy & TLj)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knutsbo åt SO (12F 8h , [66925, 14850] ), dikeskant, 6 ex , 1992 (SPe)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N Sången (11F 8f , [66437, 14771] ), 1986 (TLn) * ohävdad ängsmark, 1 m2 , 1989 (LBr & TLj)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66438, 14772] ), kant av slåttervall, 1 bestånd , 1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66439, 14771] ), igenväxande bete, 1 bestånd , 1986 (TLn)
Gåsmossen (11F 8f , [66440, 14794] ), vägkant, 1987 (TLn) * vägkant, hårt trängd av lövskog, 15 ex , 1989 (LBr & TLj)
Gräsberget nära källaren, tämligen rikligt 1982 (RNo) * (11F 9e , [66474, 14728] ), övergiven äng vid källaren, rikligt 1985 (HEn) * igenväxande äng, rikligt , 1989 (LBr & TLj)
Kurrbyn, 7 km N Kloten (11F 9e , [66488, 14710] ), dikeskanter, 4 best. , 1986 (TLn)
Kurrbyn (11F 9e , [66489, 14711] ), 1986 (TLn)
Haraldstorpet mellan gårdarna (11F 9f , [66479, 14766] ), 1973 (RNo) * 1986 (TLn) * hävdad äng NV om gården nära åkerkanten, 1989 (HEn), även efter vägen fram till gården i igenväxande ängsmark, ca 15 m2 , 1989 (LBr & TLj)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66472, 14827] ), slåtteräng,dikeskanter, spr. ca. 10 platser , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Billsjö, vid skolan, 1948 (At) * 1969 (RNo) * (11F 9i , [66474, 14914] ), i övergiven hackslog, några ex , 1988 (JHn o a)
N Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ), sydslänt mot kalhygge vid gammalt gruvhål,ängsart.veg., 20-tal , 2001 (BFo)
SV om vägkorsningen NO om Dammsjövägen, Lexsjöbovägen (12F 0i , [66505, 14917] ), vägren och dikeskant, 1 m2 , 1989 (LBr & TLj)
Björsbo (artp.), (12F 0i , [6651072, 1494921] ), 2012 (Karin Wiklund)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), nedanför vägen, massvis 1969 (RNo) * nyligen övergiven ängsmark, rikligt , 1989 (LBr&TLj,TPe o a)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, tämligen riklig , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 1000 , 2016 (Anders Johansson)
Svarttjärnshyttan (12F 1h , [66569, 14850] ), en litan grupp , 1982 (RNo)
Kalvnäset (Sörbo) (12F 1h , [6657692, 1489547] ), sandig mark med rikt inslag av asp, rikligt , 2003 (ALu)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ), lövskog med asp, många ex men endast ett ex med blomma , 2019 (IPt & SNy & JJa)
Resmoren (12F 3i , [66662, 14946] ), kulturmark, 30 ex , 1987 (RNo)
Kronmoren efter vägen mot St. Moren (12F 3i , [66673, 14939] ), vägkant, litet bestånd , 1989 (LBr & TLj)
Vägen mellan Övre och Nedre Björkberget, 1960-t (Nsv) * intill vägen (12F 5h , [66759, 14883] ), torr f d slåttermark, flera 100 ex , 1992 (K. Olsson & SNy)
NORRBÄRKE

Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ), vägkant och dike mot blandskog, ca 8 m2 , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön (artp.), (12F 2c , [6661860, 1463480] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Gonäs Bergsmansgården (artp.), (12F 4c , [6670170, 1460930] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Sörvik, 1950-t (Bj) * på tomt nedanför f d gruvan (12F 4c , [66745, 14640] ), gammal ängsmark, ca 10 grup-per , 1992 (JHn)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruva (artp.), (12F 4c , [6674510, 1464090] ), äng med nästan enbart svinrot, mellan skog och åker, 150 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.), (12F 4c , [6674510, 1464090] ), gammal ängsmark., 2010 (Jan-Olof Hermansson)
GRANGÄRDE

Ö om kalkbrottet, nedom vädplanen (12E 1h , [66574, 14396] ), sluttningen mot bäcken, 1990 (GEn)
"Säfsbanekröken" , Ö om kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66582, 14399] ), myr, 1990 (GEn)
Rifallet (artp.), (12E 3h , [6666980, 1438275] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Parisåns ”Burån” nordstrand (12E 5i , [66763, 14448] ), gräsrik öppen strandbrink, inom några m2 , 1991 (GEn & HEn)
Åkyllan, Burån, norra stranden vid Stora Norbergsmossen (artp.), (12E 5i , [6677340, 1442700] ), gräsrik öppen strandbrink, 1991 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Jansbrändan (artp.), (12E 6i , [6680700, 1441500] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Brädberget (artp.), (12F 6b , [6684510, 1459260] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658640, 1437910] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)

Dalarnes Flora