Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Buska (12G 6h , [66803, 15363] ), sandmark vid ägoväg, ett 10-tal ex , 1994 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
FOLKÄRNA

Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HEDEMORA

Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ), torrbacke, 2019 (IPt & SNy)
Söder Bryllingen (artp.), (12F 6j , [6681575, 1499678] ), vägkant vägkant/hygge, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
HUSBY

Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ), ~refl~ ,skogsväg, 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ), grusplan, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682571, 1496775] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbov-koja (artp.), (12F 7i , [6687327, 1494939] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687863, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687863, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (12F 8g , [6693525, 1483313] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Murbo (12F 9e , [6699386, 1473470] ), spridd på gårdstun, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699799, 1473575] ), Lantgård maskinuppst., 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), torr tomtmark vid gammal skola, 2015 (IPt)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ), jordhög o gräsmark närmast, 2020 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
VIKA

Strand Ö-ut på åsen (13F 1j , [67069, 14974] ), S-exp.åsslänter nedan lv., på några m2 , 1988 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ), tomtmark med odlingar, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, 4 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Falun, Östra skolan (artp.), (13F 4i , [6721489, 1490480] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ), torrbacke, 2019 (IPt)
Kårtäkt sandtag (artp.), (13G 5a , [6727508, 1501958] ), i det gamla sandtaget, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet, åskrönet (13G 7b , [6736600, 1505860] ), torr sandmark, rel fåtalig , 2008 (JWk)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ), torrbacke, 2002 (TLj)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.), (13G 9e , [6749062, 1520308] ), vägkant, ruderat och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ), vägkant, 2003 (NGu)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), odlad mark, 2007 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 1h , [6657920, 1489085] ), noterad , 2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson, Lars Ström)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), grusplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
Spjutsbovägen (artp.), (12F 5h , [6678883, 1486894] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GRANGÄRDE

Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt & JJa)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ), gräsplan i skogsmark, 2011 (IPt)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
N om Larssveden (13F 4c , [6722040, 1460810] ), upplagsplats efter skogsbilväg i kraftledningsgata, enstaka , 2003 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ), tomtmark, upplag, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ), ~refl~ ,grusgrop, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Igelbergets sandtag (artp.), (13F 6a , [6732830, 1454774] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 2 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sommarland nordöstra delen (artp.), (13F 7a , [6738184, 1454492] ), grusyta, 2012 (Pär Dahlström)
Käringberget (13F 7b , [67365, 14555] ), hällmark, litet bestånd , 1991 (MKp)
RÄTTVIK

Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ), sandblottor,trädesåker, frekvens:sällsynt 3 lok. , 1986 (TLj)
BODA

Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m V Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), åkerkant, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
ORE

Norrboda 300 m N Gammelstan (14F 5e , [67784, 14700] ), åkerkant S vägskärning, t.rikl. , 1988 (TLj)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [67751, 14355] ), en hel del på vägen upp till höjden, 1993 (Bengt Oldhammer)
MORA

Wasastugan (14E 3g , [67659, 14316] ), jvg mellan spåren, enstaka , 1986 (TLj)
Säs grustäckt (artp.), (14E 4e , [6773570, 1422177] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
HAMRA

Fågelsjö station (artp.), (16E 0i , [6854710, 1440770] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), kyrkogård, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
FLODA

Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Björbo, vid nya fiket (13E 1h , [67059, 14379] ), vägslänter, något 10-tal , 1987 (LBr)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ), sandig åkerväg och veteåker, spridd , 2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Storänget (13E 0f , [67036, 14281] ), grusplan, några ex. , 2011 (MNo)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Storön (artp.), (13E 2d , [6711613, 1417340] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713369, 1423823] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Dala-Järna station (artp.), (13E 3e , [6715283, 1420886] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Såglömman (13D 2h , [67127, 13886] ), vändplan, 3 tuvor , 1997 (MNo)
Grustaget norr om Eggen (13D 4i , [6722050, 1390330] ), sand, rikligt , 2019 (BGM)
Grimsmyrheden (13D 5h , [6729770, 1385170] ), sandås ovanför Stebacken, några tuvor , 2000 (AOl)
Mellanmon (13D 6g , [6733020, 1384410] ), grusplan, 25 ex , 1999 (MNo)
Malungs fiskodling (13D 6h , [67314, 13855] ), sandhög, mkt , 1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732040, 1385070] ), grusplan vid bilverkstad, rikligt , 2008 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ), avfallsanläggning, 2014 (MNo)
Öjsberget,väg intill hygget nedom berget (13D 8i , [67415, 13926] ), grusig vägkant, rikligt , 1999 (BGM)
LIMA

Torgås (artp.), (14D 2d , [6764166, 1366716] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

1km syd Högstrand (14D 8c , [67916, 13612] ), gamla järnvägsbanken, rikligt , 2010 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Kringelfjorden (artp.), (16C 0j , [6852610, 1349716] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora