Scirpus sylvaticus    Skogssäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), dammar ,diken, allmän, (30 lokaler) , 1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.), (12G 5h , [6678671, 1539187] ), ungskog och körväg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.), (12G 7f , [6689241, 1529647] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672140, 1514660] ), åstrand, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676445, 1521343] ), skogsväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ), strand, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Karlgrensgården 150m NO (artp.), (12G 9b , [6695699, 1507212] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ), ängsmark, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698986, 1506270] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ), sjöstrand, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Trollbacken (12F 9i , [6698700, 1492788] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), strandområde, 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Finns på många ställen (12F 8f , ), allmän , 1989 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ), vägkant, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, enst. , 1987 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690796, 1472510] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Idkerberget ,N om slamdammen (12F 9d , [6695, 1468] ), sumpigt dike, rikl.inom ca 20 m2 , 1989 (IAn)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Gallsbo (12F 9e , [6699990, 1474810] ), gammal bäckfåra, 2009 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), vid sjön, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), myrkant, 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ), gräsytor runt damm, 2020 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), strand av å, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), strandkant, 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ), kant mot myren, 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ), vid ån, 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Rankhyttan,Hällsjöbäcken (13F 1j , [6706, 1495] ), bäckstrand på flera ställen, rikl. , 1989 (SBm)
Trostbäcken (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498608] ), 2015 (Henrik Weibull)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Strax N om Lunåbäckens utlopp i Öv.Klingen (13G 1a , [67080, 15015] ), fuktigmark invid bäck, 100-tal , 1987 (BCa)
Svartskärssjön (artp.), (13G 2a , [6714384, 1501728] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Slussen (artp.), (13F 3i , [6719749, 1492073] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2020 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Lugnetleden (13F 4i , [67221, 14914] ), vägdike, enstaka , 2011 (GHa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.), (13F 5i , [6726202, 1493737] ), dike, noterad , 2016 (Per Johansson)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), liten damm, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721930, 1498608] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Hobborn i Gallsjöbäcken (13F 5j , [67254, 14972] ), bäckstrand, 1989 (JEd)
Boda NV Hobborn (13F 5j , [67261, 14961] ), beteshage, rikligt , 1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Utgrycken (13F 7i , [6738590, 1491310] ), sjöstrand, enst. , 2002 (IPt)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ), strand å, 2012 (IPt)
Nära återvinningsstationen (13G 7b , [6736600, 1505860] ), fuktig skogsmark, rikligt , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), skogsmark, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), strandkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), vägdike, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ), strand av å, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärr, dominant i kärret , 1987 (HWk)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ), sumpskog längs bäck, spridd , 2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), dammkant, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

NV Karlshed (12F 3b , [66667, 14587] ), 2004 (GWm & GEn)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägdike, 2012 (IPt & JOs)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ), 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Kalkberget (13F 1a , [6706520, 1451600] ), vägdike, 2013 (IPt)
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710270, 1454470] ), älvstrand, enstaka , 2003 (IPt)
Lindbyns kraftstation, nedströms (13F 2b , [6711130, 1455184] ), bäckutlopp i älven, rikligt , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712090, 1457220] ), älvstrand, rikligt , 2005 (IPt)
Nysäl (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [67123, 14576] ), skogskärr, rikligt , 2003 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [67132, 14609] ), slänt mot älven, spridd efter älven genom hela rutan , 2002 (IPt)
Djurås by, Nybrosjön (13F 2c , [6714280, 1464110] ), sjöstrand, rikligt , 2013 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14624] ), skogskärr o älvstrand, riklig, (allmän i hela rutan) , 2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ), bäckstrand, kärr, rikligt , 2011 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715580, 1467640] ), bäckravin, t.rikligt , 2007 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
BJURSÅS

S avtagsvägen mot Sågmyra (SBT 87), (13F 6g , [67342, 14804] ), 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), sank ängsmark vid stranden, några ex , 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Nybingsbo (13E 7i , [6736880, 1441810] ), strandsnår vid ån, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Skansen, Saluån (13F 9b , [67477, 14597] ), 1 ex , 1984 (MKp)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

( , ), rikl.i vattendrag o.kärr i närheten avSiljan , 1990 (ABj)
Tina, vid ån i gränsen mot Leksand (13F 9b , [6747882, 1459506] ), örtrikt, 2013 (BOr)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Enån, Ö järnvägsbron (14F 0c , [6751770, 1462740] ), vattenbryn, enstaka , 2011 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), stränder, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
N om Rättviksparken,vid bilprovningen (14F 0c , [67529, 14640] ), vägdike, t.riklig , 1986 (TLj)
Rättvik, Stiftsgården (14F 0c , [6753080, 1461460] ), längs bäck, några tiotal , 2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ), kvarndamm, tiotals , 2017 (GHa)
Enån (artp.), (14F 0c , [6753795, 1463343] ), noterad plantor/tuvor , 2018 (Anders Helander)
Enån, vid Kungshol (14F 1c , [6755, 1464] ), åbrinkar o strandsumpskog, riklig , 1986 (TLj)
Österängsån, åtm sista 2 km före utloppet (0812-1711) (14F 1d , [67558, 14662] ), albevuxna leveer närmast ån, ymning , 1986 (TLj)
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [67564, 14660] ), kanten av å, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Österängsån (nedre lopp) (artp.), (14F 1d , [6756640, 1466110] ), frodig strandskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Österängsån, åtm sista 2 km före utloppet (0812-1711) (14F 1d , [67567, 14661] ), albevuxna leveer närmast ån, ymning , 1986 (TLj)
Vinteråkvarn (14F 1d , [67570, 14657] ), badplats/äng, ymnigt , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67574, 14680] ), dike, riklig , 1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö, östra änden av Sjöbron ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [6757410, 1468090] ), vattenbryn, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67580, 14685] ), strand, riklig , 1985 (TLj)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ), åstrand, 2007 (DABS)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ), kanten av ån, enstaka , 2012 (GHa)
Östbjörkavägen/Styggforsån (14F 2d , [6761420, 1467610] ), sumpskog längs å, enstaka , 2011 (GHa)
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [67620, 14677] ), övergivna fuktiga ängen, flertal , 2015 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn , vid vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), vägkant i rikkärr, < 10 ex. , 1997 (GHa)
ORE

Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ), sluttning mot meandrande å, tiotals , 2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ), å-strand, flertal , 2013 (GHa)
Gillerfors (14F 5e , [67758, 14703] ), botten av tömd damm, mycket ymnigt , 2016 (GHa)
Lundgården i Sörboda (14F 5e , [67759, 14704] ), grusig bäckstrand, några 10-tal kvm , 1985 (LBr)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ), kärr och vid åstranden, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
700 m VNV om Gajulamm (15F 3c , [6817791, 1463000] ), artrik skogsmark, översilad, 2005 (JHe)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ), vägren/dike, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Holen (artp.), (14E 5h , [6775104, 1436267] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Enåns N-sida N om Näsgårdarna (14E 5h , [67777, 14372] ), blötdråg n.ån, en rugge! , 1987 (JEd)
Trunna NNV (artp.), (14E 5h , [6778316, 1436160] ), dike, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
S om Ångbåtsudden mot Orsasjön (14E 5h , [67786, 14351] ), strandsnår, 1987 (JEd)
Strandpromenaden Orsa camping (artp.), (14E 5h , [6778694, 1435096] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ), flerst. , 2006 (BOr)
Oreälven-Heden (artp.), (14E 6h , [6782196, 1438378] ), rikl längs strandkanterna, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Heden (artp.), (14E 6h , [6782791, 1439077] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.), (14E 6h , [6783269, 1439656] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven SV om Kallholen, fl! (14E 6h , [67835, 14391] ), sandiga älvstränder, t.rikl! , 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784564, 1437864] ), rikligt, 2006 (Bengt Oldhammer)
Oreälven vid Kallholen, fl" o spr. ett par km! (14E 6i , [6783, 1440] ), strandbackar, fl. o. t.rikl! , 1987 (JEd)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad massor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven vid Kallholen, fl" o spr. ett par km! (14E 6i , [6784, 1440] ), strandbackar, fl. o. t.rikl! , 1987 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6787857, 1438575] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6788804, 1438120] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789068, 1438460] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven nedom Björken, fl! (14E 7i , [6785, 1442] ), älvstränder på mläla, 1987 (JEd)
Ämåns nedre del fl! (14E 7i , [6786, 1443] ), stränder, 1986 (JEd)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), flera platser , 1996 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786570, 1443473] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.), (14E 7i , [6786975, 1443616] ), noterad extremt riklig i svämområdet och längs bäckarna/åarna/ängarna , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån S Ljothed , fl! (14E 7i , [6788, 1444] ), stränder, rikl , 1985 (JEd)
Ämån nedom Storstupet. fl! (DF70), (14E 7j , [6788, 1445] ), stränder, rikl , 1985 (JEd)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791851, 1436584] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6791994, 1436653] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Granåvägen (14F 7a , [67852, 14532] ), i bäckdråg/vägdike, enst! , 1986 (JEd)
Tenningån norr Torsmo (artp.), (14F 8b , [6793957, 1458023] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.), (14F 9b , [6795063, 1457028] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Fuån (artp.), (14E 2i , [6760935, 1440557] ), rikligt , 2012 (Bengt Oldhammer)
Fu , Fuån (14E 2i , [6760935, 1440557] ), åstrand, även rikligt vid urtappade dammen samt några ställen efter ån, 2012 (BOr)
Hemulån (14E 3f , [6765, 1429] ), 5-10 ex , 1989 (BOr)
Hemus (artp.), (14E 3f , [67661, 14298] ), längs 5 km spåret, (nogr. 300 m) , 1989 (Bengt Oldhammer)
Säs (14E 4e , [6771989, 1423416] ), åstrand, 2012 (BOr)
Säs (artp.), (14E 4e , [6771991, 1423416] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
Enmyren (artp.), (14E 5c , [6775840, 1414410] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Dysån, V om Oxbergssjön (14E 5c , [6779354, 1411928] ), våtmarksområde, stort bestånd , 2012 (BOr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6802892, 1382297] ), fuktigt vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.), (15D 2f , [6813846, 1378666] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S Kerronitt (artp.), (12E 2g , [6663009, 1431101] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ), blandskog mot strand, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ), vägkant, sjö, tomtmark, järnväg, 2009 (DABS)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Näsboren (13E 0c , [6703673, 1413399] ), ~refl~ ,bäck, 1 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens utlopp i V-dalälven 2 km S Vansbro (13E 1c , [67085, 14134] ), bäck, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, enstaka , 2009 (HLe)
Västerdalälven vid Vansbrobadet (13E 2c , [67105, 14134] ), älvstrand, 5- 10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Kvarnåker (13E 2e , [6714784, 1423915] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
MALUNG

Vallen (13D 2i , [67102, 13925] ), strandkant, rikligt , 2002 (BGM)
V om Trollbacken (DF), (13D 4f , [67237, 13792] ), dikeskant,myrmark, ca 10 ex. , 1991 (AOl)
Holsselen (13D 4f , [6724, 1377] ), dike nära ån, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
V om Vallsjön (13D 4g , [67248, 13836] ), blöt dikeskant, 6-7 ex. , 1991 (AOl)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ), frodig vägkant, 2019 (MNo)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Södra Mon (13D 6g , [67319, 13849] ), älvstranden, 25 ex , 1998 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [67333, 13835] ), älvstranden, 5 ex , 2005 (MNo)
Vid gångvägen "Kringelkroken" (13D 6h , [6731680, 1385240] ), älvstarnd, c:a 40 ex , 2006 (MNo)
Blomsterbäcken (13D 6h , [67319, 13857] ), bäckravin, 2 kvadratmeter , 1994 (MNo)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), i strandkanten, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, ett stort bestånd i älvkanten , 2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmens Ö-sida (15D 0b , [68004, 13564] ), älvstrand, riklig , 1994 (JEd)
Färdsjöstaden (15D 0b , [6800810, 1355710] ), strandkärr, riklig , 1996 (TLj)
Färdsjövallen (ån!) NV Färdsjöstaden (15D 0b , [68009, 13554] ), strandkärr, riklig , 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Väg 66 ca 450 m N om Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6838771, 1358228] ), vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), strandkärr, sparsam , 1992 (DABS)
S om bron över Fjätan (16D 1c , [6856, 1363] ), älvkant 510 m ö.h., några ex. , 1987 (BOr)
Fjätan ca 2 km NV Fiskvasselns utlopp (16D 2b , [68620, 13583] ), frodigt strandkärr, t.riklgt , 1992 (LBr)

Dalarnes Flora