Scilla sibirica    Rysk blåstjärna


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Långsjöskogen (artp.), (13F 0g , [6700278, 1483385] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707592, 1482401] ), ruderatmark område med kastat trädgårdsavfall, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707598, 1482403] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
VIKA

Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), torrbacke på sand mm, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.), (13F 3g , [6715784, 1482901] ), 2014 (Per Johansson)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 5 , 2017 (Jerry Carlsson)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), trädgård, 1 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.), (13F 4h , [6720896, 1486728] ), anlagd gräsmark gräsmatta nedanför koloniområdet, noterad , 2017 (Per Johansson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.), (13F 4h , [6720925, 1487339] ), övergivet industriområde gamla trädgårdsutkast m m, 2 , 2016 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.), (13F 4h , [6721111, 1486985] ), skogsmark gammal tomtmark?, 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), gräsmatta, 2014 (Per Johansson)
Sydslänten Villavägen mot Fängelset (artp.), (13F 4i , [6721619, 1490759] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), stadsmiljö i restmarker mellan hus och cykelvägen, noterad , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), förvildad i trädgård, 2015 (Urban Gunnarsson)
Kyrkogården (13G 7b , [6737110, 1506320] ), förvildad i häckar och gräsmattor, rikligt på lokalen, ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ), dikeskanter, 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ), torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark, riklligt , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713620, 1463620] ), bäckravin , betesmark, några ex. helt naturaliserad , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713640, 1463600] ), betesmark i ravin, 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ), lövdunge o gräsmark utanför tomt, samt ravinslänt, t.riklig , 2003 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ), grässlänt, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736680, 1481590] ), bäckkant, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ), gräsmatta, enstaka , 2008 (GHa)
BODA

Ovanmyra reningsverk (artp.), (14F 2d , [6763601, 1467873] ), naken jord vid jordhögar, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vid kyrkan (14F 3d , [6766240, 1467760] ), mycket brant slänt, rikligt , 2009 (GHa)
Björkallen vid Konsum (14F 3d , [6766330, 1467890] ), ~refl~ ,dike/grässlänt, tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771440, 1466240] ), videsnår i stenröse, enstaka , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnnåkern "Lispers smia" (14F 4d , [6771510, 1466270] ), stenröse, enstaka , 2009 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67740, 14662] ), landsvägsdike, fåtal , 2007 (GHa)
ORE

Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780429, 1465881] ), i gräsmattor och häckar, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), fyra kvadratmeter med blad, små lökar på de flesta , 1999 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Västerdalarna

JÄRNA

Tullgatan 19 (artp.), (13E 2c , [6710903, 1413374] ), gräsmark, 2011 (Håkan Lernefalk)

Dalarnes Flora