Scheuchzeria palustris    Kallgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sanka myrar, allmän utom i kulturbygden (17 lok.) , 1995 (PDm)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678981, 1539179] ), tallmosse, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

St. Björktjärnen 6 km SSV Avesta (artp.), (12G 2d , [6664008, 1518939] ), myrkomplex/topogent kärr, 1989 (Fritz Eriksson)
HUSBY

Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694918, 1530387] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694918, 1530387] ), 2 , 2015 (Dennis Nyström)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ), myr, 2014 (DABS)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ), ~refl~ ,myr, blöt, 2002 (NGu)
Ballsmyren 8 km S Hofors (artp.), (13G 1f , [6706160, 1525940] ), svagt välvd mosse/mosse av nordlig typ, 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ), strand och gungfly, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Gunillas damm (artp.), (12F 6j , [6681380, 1495586] ), myr igenväxande mindre damm, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Väg mot Grektorp (12F 7e , [6685912, 1473586] ), myr, 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ), myr, 2020 (SNy)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690376, 1489106] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Myren ovanför Dragbergsgata (artp.), (12F 9c , [6697926, 1461622] ), 2013 (Måns Svensson)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695844, 1469746] ), myrmark, 2020 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696017, 1470101] ), myr, 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ), fattigmyr, 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707482, 1473239] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ), myr, 2018 (SNy)
ASPEBODA

Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ), myr, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), strandvåtmark, noterad , 2016 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ), ~refl~ ,öppen myr, fastmatta, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.), (13G 8d , [6744899, 1519401] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ), myrmark, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.), (13G 9e , [6749512, 1520255] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,myr, svagt sluttande, 2008 (NGu)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.), (14G 0c , [6753513, 1514760] ), myrkomplex/excentrisk mosse, 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754028, 1514310] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Enviksberget, myr norr om (artp.), (14G 0d , [6753237, 1517189] ), fattigkärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ), svagt sluttande öppen blöt fattigmyr, 2001 (NGu)
Nolmyren (artp.), (14G 1c , [6756356, 1512908] ), hölja i fattigmyr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.), (14G 1c , [6759680, 1511539] ), sjökant och gungfly, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.), (14G 2c , [6760231, 1511065] ), fattigmyr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ), myrkant, 2009 (DABS)
Hämmyren 22 km NV Svartnäs (artp.), (14G 3a , [6768400, 1500269] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.), (11F 9e , [6646028, 1473030] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Karl-Jansmossen (artp.), (11F 9h , [6647796, 1489900] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647069, 1490225] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
300 m SSO Finntorpet (11F 9i , [66477, 14933] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
GRANGÄRDE

Svartladan, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668397, 1441584] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.), (12E 4i , [6670632, 1441856] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.), (12E 4i , [6671300, 1443837] ), mjukmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6675595, 1444747] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ), myr, 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ), myrmark, 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ), myrgöl i kanten, rikligt , 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ), myr/bäck, 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ), gungfly, t.rikligt , 2008 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709250, 1457610] ), Kärr, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Bästens utlopp, Lortån (artp.), (13F 1c , [6706720, 1464210] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ), ~refl~ ,myr med liten tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711713, 1459187] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ), sjöstrand,gungfly, 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ), gungfly, 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), myr, 1996 (JMa)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ), sjöstrand/myr, 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ), sjöstrand, 2020 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), myr, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ), myrmark, 2018 (JJa)
Bjursmyran, Bjursås (13F 7g , [6737410, 1481800] ), myr, 2009 (JJa)
Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6746973, 1483977] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Skålsjön N (artp.), (13E 5f , [6729325, 1429327] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ), sjöstrand med gungfly, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Kollsjömyren (artp.), (13E 7h , [6739620, 1438380] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
V om Åskaken (13E 5g , [6726938, 1432360] ), myr med fritt vatten, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.), (14F 1i , [6759131, 1490829] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.), (14F 3c , [6767741, 1461999] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
Draggflot 10 km VNV Boda (artp.), (14F 4b , [6771015, 1458127] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (LBr)
500 m S Berglömming (14F 5f , [67764, 14765] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Halgonberget, ristningsholen (14F 5f , [67766, 14779] ), myr, flertal , 2019 (GHa)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ), myr, enstaka , 2015 (GHa)
BODA

Nävertjärnen (artp.), (14F 1d , [6759940, 1466970] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Rumusmyren (14F 3d , [67698, 14681] ), ~refl~ ,surhål i myr, tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sinkmyrtjärnen (14F 3f , [67689, 14785] ), myr, spridd , 2008 (GHa)
"Sötrönningstjärnen" (14F 4c , [67724, 14602] ), ~refl~ ,liten tjärn + gräsmyr, tidigare använd för slåtter., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Jälltjärnen. (artp.), (14F 4d , [6773580, 1465043] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Abborrtjärn (14F 4f , [67717, 14772] ), sumpig strand, flertal , 2017 (GHa)
Vägskäl 800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773160, 1477160] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ), myr, rikligt , 2012 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (LBr)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ), fattigmyr - kärr, 2007 (DABS)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ), sankmark runt en tjärn, spridd , 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ), fattigmyr - kärr, 2007 (DABS)
ORE

Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ), myr, rikligt , 2010 (GHa)
Sötrönningstjärn (14F 4c , [67729, 14601] ), myr, ymnigt , 2011 (GHa)
Orrmyren (14F 5c , [6775890, 1460680] ), myr, rikligt , 2014 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ), surdrag i myr, rikligt , 2011 (GHa)
Råmossmyren (14F 5d , [67755, 14676] ), myr, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ), ~refl~ ,myr, spridd ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Hemtjärnen (14F 5e , [67760, 14733] ), myr, enstaka , 2016 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ), ~refl~ ,gungflyn, rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ), sumpiga stränder, mycket rikligt , 2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ), sumpig strandzon/myr, ymnigt , 2011 (GHa)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ), myr, flertal , 2018 (GHa)
SV Tarmtjärnen (14F 9b , [67969, 14594] ), kanten av liten tjärn, enstaka , 2015 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ), kanten av liten göl, enstaka , 2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ), myr vid göl, rikligt , 2018 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), i många myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ), källa med omgivande våtmark, flertal , 2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ), myr med liten göl, rikligt , 2010 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ), ~refl~ ,myr, flertal ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ), fuktig myr, rikligt , 2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Liten tjärn 800 m S Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68059, 14640] ), sumpig omgivning till liten tjärn, enstaka , 2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ), myr, enstaka , 2016 (GHa)
Lillejberget (15F 1d , [68083, 14690] ), myr, flertal , 2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), myr, rikligt , 2013 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ), myr, enstaka , 2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14718] ), myr, enstaka , 2016 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.), (15F 3d , [6819260, 1465191] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
ORSA

Lillåsfljot (artp.), (14E 4j , [6773534, 1446389] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ), myr, enstaka , 2018 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ), myr, väl spridd , 2009 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ), myr, väl spridd , 2011 (GHa)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Långmyr 8 km V Furudal (artp.), (14F 6b , [6783375, 1455461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Koppången 13 km S Älvho (artp.), (15E 1i , [6807663, 1444865] ), soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), myrkant, spridd , 2018 (LBr)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ), fattig- och rikmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
Stormyren (artp.), (15F 1b , [6809547, 1458166] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Djuptjärn (artp.), (15F 3c , [6817910, 1460863] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens ej bedömd 1997 (HLe)
Stormyren 12 km V Lundbjörken (artp.), (13E 7f , [6739551, 1428278] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744161, 1421808] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Flinttjärnen (artp.), (13E 8e , [6744722, 1420978] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MORA

Siljansfors försökspark ,S stranden av Älsjön (14E 0d , [6754220, 1419910] ), gungfly, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,NV stranden av Älsjön (14E 0d , [6754410, 1419840] ), gungfly, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m S Aborrtjärn (14E 0e , [6751760, 1420220] ), skogstjärn med gungflyn, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Gusseltjärnen (14E 0e , [6752500, 1420920] ), skogstjärn med gungflyn, flerstädes , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,550 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754430, 1423170] ), skogstjärn med gungflyn, 1982 (Göran Thor)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), blötmyr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ), ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lövvasselfljoten 6 km SV Ulvsjön (artp.), (15E 5b , [6828913, 1409657] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.), (13E 8a , [6744630, 1404733] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.), (13E 9b , [6748276, 1405271] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.), (14D 2g , [6760452, 1381666] ), kärrkomplex/mosse av nordlig typ, 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.), (14D 2g , [6764072, 1383883] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.), (14D 3f , [6766801, 1379216] ), vägkant, dike och myr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.), (14D 3g , [6765710, 1380340] ), fattigkärr, kantskog, 2010 (Urban Gunnarsson)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ), myr, 2003 (LBr)
Fagertjärnarna, den norra (artp.), (14D 3j , [6767430, 1397076] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ), ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ), Öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Kvarntjärnen (artp.), (14D 5g , [6775584, 1381623] ), blöt fattigmyr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Kvajgelmyr SV om (artp.), (14D 5h , [6776164, 1385275] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.), (14D 5j , [6779496, 1397287] ), gungflystrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.), (14D 6g , [6784893, 1381015] ), myr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.), (14D 6i , [6783113, 1392904] ), myr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.), (14D 7h , [6788650, 1386105] ), myrmark med kärr och gungfly, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.), (14D 8g , [6794983, 1384444] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1993 (Kristoffer Hylander)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794700, 1399050] ), dyflarkar, spridd , 2020 (LBr)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rutumyr, västra delen (artp.), (14E 6a , [6780360, 1403700] ), myr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ), myrmark, 2008 (DABS)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1993 (Michael Löfroth)
Storfljot 4 km VSV Älvdalen (artp.), (14E 7a , [6789788, 1401340] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), fattigkärr, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786515, 1409503] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ), tallskog, tjärn, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Havtjärn (artp.), (15D 0f , [6803977, 1376023] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryveldammen S om (artp.), (15D 0g , [6800470, 1381439] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805788, 1367891] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Myr (artp.), (15D 2f , [6810914, 1379385] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ), öppen blötmyr, 2003 (LBr)
Tallok söder om (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Myr mellan Långsjöblik och Mardblik (15D 3j , [68192, 13958] ), blöt och fattig myr, 2003 (LBr)
Ladbladsstjärn (artp.), (15D 4e , [6823272, 1371737] ), tjärn med myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802367, 1404369] ), skogstjärn, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.), (15E 1a , [6806478, 1400305] ), fattigmyr och igenväxt myrodling, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Knausmyr (15E 6a , [68325, 14039] ), stor blötmyr i flark med vitmossa, 2003 (LBr)
HAMRA

N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [6836200, 1432400] ), kärr och sumpskog, riklig förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1991 (Johan Abenius)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/soligent kärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1992 (Johan Abenius)
Myrsjömyran 1 km N Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855464, 1439201] ), myrkomplex/strängblandmyr, 1991 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/strängblandmyr, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Ö om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68574, 14380] ), strängblandmyr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), våtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), fattigmyr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Brittälven (artp.), (12E 1g , [6656506, 1433272] ), kärr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), myrmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.), (12E 2e , [6662382, 1424360] ), lösmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.), (12E 2f , [6660285, 1427382] ), skogsmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.), (12E 2g , [6660465, 1433815] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen vid Nittjärnen (artp.), (12E 2g , [6661269, 1433652] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen 11 km S Ulriksberg (artp.), (12E 2g , [6661384, 1434409] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Husmossen (artp.), (12E 2g , [6661493, 1434076] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Paskalamm (artp.), (12E 2g , [6662016, 1431673] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.), (12E 2h , [6660932, 1435005] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669660, 1422070] ), myr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665397, 1434125] ), kärr vid tjärn, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672099, 1413605] ), våtmark koltjärnen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6671460, 1418710] ), noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.), (12E 4e , [6673092, 1422307] ), sluttande kärr och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), gungflystrand, 2016 (DABS)
Lindås, högmosse (artp.), (12E 5d , [6679166, 1419327] ), gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.), (12E 5f , [6675605, 1427312] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ), myr, 2016 (DABS)
FLODA

Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Tyrsberget, Fängtjärn (12E 9i , [6696731, 1441406] ), myr med liten tjärn, 2017 (IPt & SNy)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ), myrkant o gungfly, 2009 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ), myr, 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), myr och sjö, 2018 (IPt)
NÅS

Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ödebymossen (artp.), (12E 7d , [6687813, 1416593] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ), fattigkärr, 2008 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
Korpnäsflotten -tjärnen (artp.), (13E 0c , [6701620, 1412648] ), 10 , 2020 (Anders Lindholm)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ), ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Butjärnflotten (artp.), (13E 0d , [6701017, 1415460] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Klossjtärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ), 2016 (HLe)
Hästingsflotten (artp.), (13E 1d , [6707123, 1418090] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707230, 1419758] ), myrkomplex/excentrisk mosse, 1993 (Louise Grundeus)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707772, 1416727] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709250, 1415097] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1412830] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1999 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.), (13E 2c , [6710960, 1412130] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Avtjärnen (13E 2e , [6710580, 1421988] ), skog/myr/tjärn, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717787, 1402601] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Tupptjärnen (13E 3c , [6719165, 1411917] ), ~refl~ ,tjärn med tallmosse och gungfly, 2009 (HLe)
Oxtjärn (artp.), (13E 3e , [6719478, 1420238] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kättboflotten (artp.), (13E 5a , [6728592, 1402792] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Gäddkölen (artp.), (13E 5b , [6728286, 1406246] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 5c , [6725013, 1411570] ), grandominerad sumpskog, bäck, myrkant, 2010 (Bo Karlsson)
200 m V Aborrtjärn (13E 5c , [6725577, 1412192] ), ~refl~ ,myrtjärn, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Liss-Larsmyren (artp.), (13E 5c , [6726760, 1410054] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695157, 1399708] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Sågmossen, norra delen (artp.), (12E 6b , [6682577, 1405667] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bosarflötten 3 km SSV Opsaheden (artp.), (13D 0j , [6702628, 1398079] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Norder Skilflötten (artp.), (13E 0a , [6701647, 1400860] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Norder Skilflötten (13E 0a , [6701780, 1400840] ), ~refl~ ,fattigkärr, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
MALUNG

Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ), ~refl~ ,tjärnar och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Jutkölen-Unaskölen (artp.), (13D 0h , [6703942, 1386215] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Hermanskölen 9 km V Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6705890, 1390716] ), mossekomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1985 (Thomas Rafstedt)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Flåängeskölen (13D 4h , [67228, 13882] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ), ~refl~ ,blandmyr kärr, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Arvselen, myr (artp.), (13D 6h , [6734754, 1389319] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
V. Vallsjön-områdets myrar 5 km NV Gammelsälen (artp.), (13D 8d , [6740626, 1365671] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1985 (Thomas Rafstedt)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67404, 13935] ), myr, 2013 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens allm. 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), vägkant, 2014 (HLe)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749294, 1387580] ), myr, fattigkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Sättkölen, N om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749300, 1387570] ), myr, fattigkärr, noterad, ymnig. , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Svanlundheden (artp.), (13D 9j , [6747206, 1398784] ), skogsmark talldominerad blandskog, myr, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Megrinnsmyren S delen (13D 9e , [6747349, 1373053] ), myr, 2014 (HLe)
Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Utgraventjärn på Birkeberget, myr och tallskog (artp.), (14C 3j , [6767932, 1346129] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Skärtjärnen NV (artp.), (14C 5j , [6775304, 1346529] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, SO om Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6791000, 1349660] ), gungfly vid skogsgöl, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Granbergets NV-sluttning (14D 0b , [6751580, 1355790] ), ~refl~ ,backmyr, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.), (14D 2c , [6762973, 1361716] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Latkölen 13 km NV Lima (artp.), (14D 3b , [6767523, 1357191] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1986 (LBr)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.), (14D 3e , [6769997, 1372159] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.), (14D 4a , [6770855, 1351990] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1993 (LBr)
Kalvåsen (artp.), (14D 7a , [6788440, 1350110] ), kärr, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Källmyran 15 km N Lima (artp.), (14D 4c , [6774148, 1363862] ), soligent kärr/topogent kärr, 1986 (LBr)
Horrmundberget, toppen (artp.), (14D 4d , [6770216, 1367911] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ), ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.), (14D 5e , [6777155, 1374746] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.), (14D 6e , [6781126, 1370719] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.), (14D 7a , [6788450, 1350670] ), myr med flarkar, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ), kärr, 2009 (BGM)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6801419, 1346365] ), myrmark, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6813297, 1347177] ), tomt vid myr, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814300, 1354881] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern, myr Ö om (artp.), (15C 3j , [6819111, 1347509] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern, myr söder om (artp.), (15C 4j , [6822595, 1346065] ), fattigmyr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Morbäckssätern, parkeringen V (artp.), (15C 4j , [6822602, 1345565] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
2 km VNV Lissåvallen (artp.), (15C 6j , [6832778, 1347146] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Öresjöns damm (artp.), (15C 7j , [6838440, 1348403] ), fattigmyr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.), (15C 8f , [6843341, 1326716] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Per-Olof Nystrand)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [6847, 1327] ), myr, 2014 (MNo)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.), (15D 4b , [6822454, 1358502] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Yvonne Liliegren)
Styggbäckskölen, 500 m V om vändplan (artp.), (15D 5d , [6826549, 1366090] ), myr med flarkar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Remvallen ca 2,25 km S (artp.), (15D 6c , [6831475, 1362296] ), fattigmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.), (15D 6d , [6830883, 1368192] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.), (15D 7b , [6837553, 1358020] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Nedersta Mörttjärnen (artp.), (15D 8c , [6840968, 1361347] ), kärr, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Tranöflöten-Hornflöten 15 km OSO Särna (artp.), (15D 8e , [6840898, 1373663] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Kristina Palmgren)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6847166, 1355467] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Myr Ö Dyvelberget (artp.), (16D 0e , [6854413, 1373409] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsbäcken (16C 0b , [6851610, 1309070] ), myr vid bäck, 1996 (DABS)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [6856090, 1316980] ), fattigmyr och tallskog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ), ~refl~n,gungflyn,myr och bäck, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Piptjärnen (artp.), (16C 1i , [6856450, 1343910] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
V o. N om Storgjotkolen, fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), fattigkärr i gölkanter, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
V o. N om Storgjotkolen, fl! (16C 2c , [6863, 1311] ), fattigkärr i gölkanter, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Stormyran 8 km O Flötningen (artp.), (16C 2d , [6864840, 1318077] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Laketjärnen (Idre) (artp.), (16C 2h , [6861022, 1337282] ), noterad , 2016 (Katja Osterloh)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
S om Skärbo, fl! (16C 3d , [6869, 1318] ), blöta fattigkärr, 1988 (DABS)
Hösthån mot NV (16C 3g , [6869, 1330] ), fattigmyr i gölkanter, 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875550, 1334410] ), öppen fattigmyr, spridd , 2019 (LBr)
Skärbäckhedarna, myr nära Burån (16C 5h , [6877150, 1335980] ), blöt, öppen fattigmyr, spridd , 2019 (LBr)
Foskan 800 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ), stor fattigmyr ovan stigen, dominerande , 2020 (LBr)
Stora Harundsjön, stigen mot Stenåsen (16C 6j , [6883120, 1345800] ), barrskog och myr, spridd , 2018 (LBr)
Ståltjärnarna vid sundet (16C 7g , [6889570, 1331630] ), fattigmyr, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i O (16C 7i , [6886860, 1341000] ), stormyr, spridd , 2020 (LBr)
Töfsingsån (16C 9f , [6895, 1329] ), fattigkärr, 1987 (JEd)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora