Schoenoplectus lacustris    Säv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), djupare vatten, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), strandkant damm, 2019 (IPt)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, sparsam , 2014 (LBr)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), ängsmark,sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ), strandkant, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.), (12G 6c , [6684867, 1512698] ), kärrkomplex/mad vid vattendrag, 1984 (Thomas Rafstedt)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Långshyttan, Tyllingboån (artp.), (13G 0c , [6704664, 1513154] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), strand, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), sjö/strand, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ), ~refl~ ,strandäng, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), runt betad liten tjärn, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0j , [6700470, 1495110] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ), sjö, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.), (13G 1b , [6706930, 1507221] ), noterad , 2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Sågen (artp.), (12F 8j , [6691726, 1496444] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6702020, 1490060] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), sjö, 2017 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), i sjön, 2015 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), i Norån, 2019 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ), strandområden, 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), damment, 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484620] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.), (13F 2g , [6712555, 1484707] ), strandzon och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), i sjön, 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), myrmark, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjö, 2016 (DABS)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.), (13F 3h , [6719954, 1487671] ), vattensstrand i näringsfattig sjö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719444, 1495360] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), sten/grusstrand vid sötvatten, 2015 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), mjukbottenstrand i intermediär sjö, noterad , 2017 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.), (13F 4h , [6721107, 1486364] ), vattensstrand mjukbotten, noterad , 2017 (Per Johansson)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ), sjöstrand, spridd , 2019 (LBr)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), näringsfattig sjö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ), vattendrag, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), åkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ), vattenloka mot skog, 2013 (IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729100, 1498556] ), sankmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ), dikeskant, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Höganäsbadet (13G 7b , [6738150, 1506240] ), strandkant ,grunt vatten, rel. vanlig , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.), (13G 8c , [6744950, 1512078] ), långgrund sandstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.), (13G 9e , [6747229, 1523233] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), strand, 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ), sjö/strand, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), å, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ), strand, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), alkärr, flertal ex , 1987 (HWk)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ), sjöstrand, 2008 (DABS)
Sandviken (artp.), (12F 5h , [6678856, 1486789] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ), tallmosse vid sjöstrand, 2000 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67088, 14574] ), sjö, allmän , 2004 (AÖg)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), 20 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6716760, 1460750] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Mojesjön ,norra delen (13F 4c , [67216, 14608] ), sjö, ett stort bestånd , 2005 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ), sjö, 2014 (IPt)
Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ), åstrand, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ), dyig strand, flertal , 2001 (JJa)
Nedre Avan (13F 7h , [6739509, 1488852] ), sjö, rikligt , 2002 (IPt)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), sjö. damm, 2015 (IPt)
Hacktjärnens västra strand (13F 6e , [67337, 14700] ), vid kanten av tjärn, gul näckros, 1996 (MBe)
Opplimen (13F 8b , [6742, 1459] ), i vatten, stort bestånd , 1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ), skogsbilväg, vändplan, 2008 (JJa)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Enån (14F 0c , [6751900, 1462960] ), lugnvatten, en kraftig rugge , 2010 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), strand, 2015 (JJa)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ), 2013 (BOr)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ), rikkärr och sjöstrand, riklig , 2013 (LBr)
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, riklig , 2006 (Therese Carlsson)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amtjärn (14F 1c , [6758200, 1460700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), rätt grund sjö, fåtal , 2011 (GHa)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [6757510, 1467690] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [67585, 14683] ), sjö, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gravsjön,kring Avlassåns utlopp (14F 3f , [67680, 14788] ), sjövik, riklig ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ), tjärn, rikligt , 2009 (GHa)
Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ), strand, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ), periodvis vattenfylld hölja/försänkning, tämligen rikligt , 2008 (GHa)
Ovanmyra ,reningsverket (14F 2d , [67637, 14680] ), reningsdammar, enstaka , 1985 (TLj)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,sjöutlopp samt en å., ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
N änden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ), övergödd sjö, tiotals , 1997 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ), relativt grund sjö, spridd , 2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ), grunt vatten, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67783, 14687] ), sjö, utanför vassbältet, ett antal mindre bestånd , 2009 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södersjön, utanför Skarabacken (14F 5d , [67793, 14688] ), sjö, rikligt , 2009 (GHa)
Oresjön/Furudal (14F 6c , [6783630, 1464040] ), utanför vassbältet, relativt rikligt , 2009 (GHa)
Oresjön, viken norr om Vindförberg (14F 6c , [6783800, 1464890] ), sjö, sparsamt , 2013 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67823, 14674] ), sjöstrand, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Vindförberg i Oresjön (14F 6d , [6783, 1465] ), sjöstrand, 1986 (JEd)
Löming (artp.), (14F 6d , [67832, 14698] ), 2 bestånd här, ett vid udden och ett 100 meter österut, 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming vid Storön (14F 6d , [67833, 14697] ), sjö, rätt rikligt , 2017 (GHa)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [6784033, 1466142] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.), (14F 6d , [6784861, 1469906] ), en större rugge , 2014 (Bengt Oldhammer)
Skärudden (14F 6e , [67832, 14702] ), grunt vatten, rikligt , 2015 (GHa)
Löming (artp.), (14F 6e , [67833, 14703] ), två partier på denna sträcka, 2014 (Bengt Oldhammer)
Löming (artp.), (14F 6e , [67846, 14703] ), ett par hundra meter längs stranden, 2014 (Bengt Oldhammer)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), långsamt flytande älv, flertal , 2017 (GHa)
Dalfors, Djurviken (14F 7f , [6787816, 1478484] ), sjö, 2013 (BOr)
Dalfors,Amungen (14F 7f , [6788, 1478] ), sjö, t.riklig , 1985 (TLj)
Dalforsån (14F 7f , [67880, 14787] ), lugnvatten, ett stort bestånd , 2009 (GHa)
ORSA

Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Jan Schröder)
SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark , Ryssån mellan gamla o nya landsvägsbron (14E 0e , [6753960, 1422610] ), å, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 50 m NO Lissbäckens utlopp i Ryssån (14E 0e , [6754170, 1423320] ), å, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjön (14E 0e , [6754450, 1420090] ), sjö, 1982 (Göran Thor)
Vikaviken (artp.), (14E 1f , [6758, 1428] ), flera platser, 2012 (Bengt Oldhammer)
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759260, 1428330] ), sjö, flera lokaler , 2012 (BOr)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sjurberg, badplatsen (artp.), (14E 5b , [6779454, 1408242] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745110, 1409597] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [6747070, 1409730] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
ÄLVDALEN

Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Äsjön vid Ärnäs (15D 1d , [68067, 13654] ), strand, rikligt , 2012 (MNo)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
HAMRA

Slipstenstjärn ,vid Sundsjöån (15E 6j , [68345, 14480] ), i ån/tjärnen, 1981 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Säfssjön, söder om byn (artp.), (12E 3e , [6669617, 1421114] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck bron väst om dammen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjö, 2015 (IPt)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Heden (13E 1f , [6706583, 1426342] ), sjö, 2016 (IPt)
JÄRNA

Gruckån nedströms Inlandsbanan (13E 1c , [67075, 14117] ), å, 2 ex , 1989 (HLe & UGn)
Härjflån (13E 1c , [67078, 14136] ), å, flera , 1989 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vantjärnen (13E 3c , [6715569, 1412152] ), ~refl~ ,järn, 2003 (HLe)
Mellantjärn (13E 3c , [67164, 14118] ), tjärn, 10-20 ex , 1989 (HLe & UGn)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, sparsam , 1991 (HLe & ULe)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Busjön (13D 2j , [67108, 13995] ), strandkanter, 1995 (IJo)
Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Ovanheden (13E 1a , [67090, 14013] ), i ån, 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjön (12D 7i , [66864, 13945] ), strand, 2009 (MNo)
Björktjärn (12D 8i , [66902, 13901] ), grund tjärn med stränder av myr och blockrik morän, 5 m2 , 1997 (OSt)
Acksjön , Baggviken=bukten i SV (Pell A.Eriksson 1973 ,Malungsboken II), (12D 8i , [6691910, 1391980] ), långgrund vik, 5-10 m2 , 1997 (OSt)
Brändgropen SO Backsela (13D 5i , [67291, 13936] ), grundvattengrop, c:a 10 , 2011 (MNo)
Tyngen (13D 7i , [67353, 13908] ), sjö, rikligt , 2010 (MNo)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ), grunt vatten nära stranden, 2017 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
IDRE

Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalsflon 12 km O Idre (artp.), (16C 3i , [6865602, 1343612] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Svarttjärnen' v.landsvägen S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [6875, 1330] ), vattenveg.rik skogstjärn (växte nära vägen,möjl.ink.gm.denna!), enst. o. ej blommande! , 1988 (JEd)
Hemmosjön, mindre sjö i Ö (artp.), (16C 5g , [6875144, 1330040] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gröveldalsvallen vid Svarttjärnen (16C 5g , [6875150, 1330050] ), strandkant av tjärn, nära vägen, möjligen spridd genom denna, några m2 , 2015 (LBr)

Dalarnes Flora