Schoenus ferrugineus    Axag


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

ENVIKEN

Lekarmyren, ca 1920 (SAM.1922, At:HOLMB.1922) * nära landsvägen (14F 3j , [67682, 14976] ), inom ca 10 m2, tynande pga uttorkning genom vägdike? , 1988 (LBr)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675130, 1441810] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Källfallet = Brittas rönning, ca 1933 (LUNDQV.1933, SJÖRS 1948) * (12E 5i , [66752, 14418] ), i öppen fastmatteyta, rikligt inom ca 100 m2 , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679277, 1443834] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679331, 1443824] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen, ca 1975 (RYN.1976) * (12E 5i , [66797, 14436] ), i blött öppet kärrdråg, rikligt , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679846, 1443583] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679851, 1443494] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6679858, 1443596] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679887, 1443487] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr, spridd både på södra och norra delen , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679991, 1443557] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Tomossen, 1948 (G.E. Du Rietz o a: SJÖRS 1948) * 1973 (NYSTR.1974) - (12E 5j , [6678, 1447] ), på ”öar” i lösbottenkärr, , inom ca 100 m2, rikligt , 1988 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [66782, 14478] ), rikkärr, rikligt , 1987 (PHe)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678234, 1447821] ), axagkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 6i , [6680150, 1443460] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682327, 1442262] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682343, 1442299] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägarna (artp.), (12E 6i , [6682370, 1442080] ), 1988 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682389, 1442287] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ), glest tallbevuxet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682470, 1442055] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682485, 1442100] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsåmyran SÖ om Gänsen, ca 1933 (LUNDQV.1933, SJÖRS 1948) = Gänsmossen (12E 6i , [66825, 14419] ), i öppen fastmatteyta, rikligt , 1988 (JHn)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682512, 1442004] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsbergets västsluttning, ca 1930-t (Lr) * 1973 (NYSTR.1974) * (12E 6i , [6683, 1442] ), i skogskärr, ett 100-tal m2 , 1988 (LBr)
Österdalarna

BJURSÅS

Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Lisskvissmyran (artp.), (13F 7c , [6736494, 1463154] ), litet öppet fastmattekärr vid gamla torvtäkter, 1991 (MBm)
Liss-Skvissmyran V om sjön Skvin, riklig i ett par igenlagda torvtäkter, annars sparsam, ca 1985 (LKs: WIS.& MOR.1987) * (13F 7c , [67365, 14631] ), 1987 (TLj)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.), (13F 7c , [6736547, 1463498] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ), litet rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Östanholsviken (13F 9b , [67463, 14583] ), på stranden i vatten, riklig , 1992 (MKp)
RÄTTVIK

Fisklösen, S-kanten (14F 1e , [67584, 14711] ), fastmattekärr m sniptuvor, t.riklig , 1986 (TLj)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.), (14F 1e , [6758577, 1472070] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Kalleråsmyren åt söder (14F 1e , [6758630, 1472440] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Ingels, 1888 (G. Wikström & S. Källström) * trol = Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ), på gungflyt N om sjön bland pors och jämtstarr, riklig , 1986 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ), öppet rikkärr, mycket riklig , 2007 (LBr)
Kalleråsmyren (14F 1e , [6759150, 1471970] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
BODA

Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
Hedsänget vid Bysjöån 1,5 km N Gulleråsen (14F 4d , [67749, 14667] ), rikkärr vid ån, sparsam , 1985 (ABj & TLj)
ORE

Holmmyren Ö om Dalbyn, 1978 (RYN.1982) * (14F 5d , [67767, 14663] ), sparsamt , 1987 (TLj)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly vid tjärnens NO del, riklig , 2008 (LBr)
Nördertjärn vid Dalbyn, 1978 (RYN.1982) * (14F 5d , [67781, 14650] ), sparsamt , 1987 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), rikkärr, sparsam , 1993 (M.Löfroth)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.), (14F 6c , [6780235, 1462646] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.), (14F 7h , [6786975, 1488183] ), noterad några tuvor i sluttande kärr som genomkorsas av skogsbilväg. , 2020 (Urban Gunnarsson)
Voxnan N om Lappstreken (15F 6d , [6830, 1465] ), litet bestånd , 1984 (GÄBS 1988)
SOLLERÖ

Norrviken S om fågeltornet (14E 1g , [6757, 1433] ), strandkärr, rikligt , 1989 (BOr)
Utanmyra, flerstädes rikligt, ca 1910-t (Sam) * Norrviken, 1985 (RYN.1986) * nära lands-vägen (14E 1g , [67572, 14333] ), i dikat och delvis beskogat rikkärr med bl a ängsstarr, sparsamt , 1989 (LBr & TLj)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
MORA

Myrkroksmyren mot NO, 1972 (SJÖRS 1973) * (14E 2i , [6760, 1443] ), rikligt , 1986 (TRa)
Fåsmyr, 400 m S Fagerdal (artp.), (14E 2i , [6760169, 1444576] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Fåsmyr (14E 2i , [6762, 1442] ), rikligt , 1986 (TRa)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ), glest tallbevuxen rismyr, riklig och spridd , 2007 (LBr)
Norra Fåsmyr (artp.), (14E 2i , [67628, 14425] ), mycket vackert myrparti i norra änden av myren, massor , 1988 (Bengt Oldhammer)
Karlsmyren ca 1 km SV Brunnvasseltjärn S diket, 1970 (SJÖRS 1973) * (14E 2j , [6763, 1446] ), rikligt , 1986 (TRa)
Karlsmyren (artp.), (14E 2j , [6763163, 1446963] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Karlsmyren NV Brunnvasseltjärn, 1970 (SJÖRS 1973) * (14E 2j , [6764, 1447] ), lösbottenkärr, rikligt , 1986 (TRa & LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), rikkärr, riklig men lokal , 2007 (LBr)
ÄLVDALEN

I trakten av Hållstugan, ca 1915 (Vd: SAM.1917) = Kälkån nära Bleckstugan, ca 1925 (VEST.1926) * V om Kälkån 1 km nedströms Neder Blikså (15D 1g , [68053, 13821] ), fastmattekärr intill tjärn, rikligt , 1989 (LBr & JEd)
Kälkåns rikkärr (artp.), (15D 1g , [6805510, 1382000] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
HAMRA

Näverholmsmyren 2 km NV Svartåvallen (15E 9j , [6849, 1445] ), rikkärr, rikligt , 1993 (Jan Hedman)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran (artp.), (15E 9j , [6849150, 1445800] ), 1993 (Jens Hansen)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Voxnan vid Brännslåtthedarna (15F 7c , [6837, 1461] ), litet bestånd , 1984 (GÄBS 1988)
Voxnan vid Storlugnet (15F 8b , [68437, 14587] ), i myrkant mot älven, några få tuvor , 1990 (PSt)
Västerdalarna

NÅS

Holmmossmyren, 1986 (RYN.1986) * (12E 6g , [66838, 14304] ), i källflöde bland gles vass, sparsam , 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.), (12E 8d , [6690419, 1417527] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fagermyren i N (12E 8d , [66905, 14179] ), bland trådstarr, tuvsäv, ängsnycklar och gräsull, sparsam , 1987 (TRa)
MALUNG

Krafsmyran (14D 0i , [67511, 13934] ), litet sluttningskärr, riklig , 1987 (TRa)
TRANSTRAND

Storkällåsen (14D 4f , [6772030, 1376837] ), öppet rikkärr, mucket riklig över 1000-tals m2 , 2011 (LBr)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.), (14D 4f , [6772070, 1376890] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hägnåskölen (15D 4a , [68224, 13528] ), sluttande ,glest tallbevuxet rikkärr, spridd , 1993 (LBr & JEd)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, riklig, minst 500 m2 , 2013 (LBr)
Myrar vid Storbäcken (16C 0i , [6854042, 1344821] ), fastmatta i rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68509, 13489] ), fastmatte-rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Rörmyrvallen (1338-1341), (16C 0j , [68513, 13488] ), glest tallbevuxet rikkärr med bl a brudsporre och gräsull, riklig 1980 (RAFST.1982) * , 1989 (DABS)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ), rikkärr, flerst.o. riklig, minst 3 åtskilda beståd , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13479] ), rikkärr, flerst. o riklig , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i söder (16C 0j , [6852240, 1347820] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna Ö Hållvallen (16C 0j , [68528, 13472] ), fastmattekärr, rikligt 1980 (RAFST.1982) * , 1989 (DABS)
Vallmyran NO Hållvallen (16C 0j , [68532, 13457] ), fastmattekärr med bl a tuvsäv och gräsull, rikligt, rikligt 1980 (RAFST.1982) * , 1980 (TRa)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853341, 1346234] ), rikkärr, spridd , 2008 (LBr)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853411, 1346536] ), rikkärr, spridd , 2008 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, mycket riklig , 2011 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), rikkärr med flarkar, i mellanliggande starrfastmatta, riklig , 2002 (LBr)
IDRE

Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.), (16C 2c , [6861140, 1311515] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
600 m V om Storgjotkölen, myr (16C 2c , [68620, 13111] ), rikkärr i fastmattor, rikligt , 1988 (JEd & LNo)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), bland jämtstarr och borststarr, rikligt , 1986 (LBr)
Storgjotkölen åt NV (16C 2c , [68622, 13118] ), spridda tuvor , 1988 (JEd & LNo)
Skärbo (16C 3d , [6869860, 1318170] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Ö om Sundbäcken ca 2,5 km NO Idre, myr (16C 3h , [68659, 13399] ), rikkärr i fastmattor, t. rikligt 1980 (RAFST.1982) * , 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
Skurflon ca 2,5 km NO Idre (16C 3i , [68656, 13402] ), t. rikligt , 1980 (RAFST.1982)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Skärbo, 400 m SV-ut (16C 4d , [68700, 13182] ), öppet översilat fastmattekärr, mycket rikligt , 1988 (DABS)
Kölsmyran,3 lokaler bl.a. (16C 4e , [6874523, 1324753] ), litet källsprång, 2004 (RLu)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874523, 1324753] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874535, 1324775] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874645, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Vassbo (16C 4f , [6874047, 1328139] ), rikkärrdråg, 2004 (RLu)

Dalarnes Flora