Scabiosa caucasica    Höstvädd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

400 m SSO Björkagården (13F 2c , [671278, 146186] ), nedlagt grustag , med tippmassor, 1 stor planta ( första observation 2009 ) , 2011 (IPt) , ny art för Sverige

Dalarnes Flora