Saxifraga x urbium    Porslinsbräcka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Morberget, gamla riksvägen,korning med kraftlinje (12F 7d , [6685090, 1467853] ), vägdike, (utkast ?.inga odlade följearter) närmaste bebyggelse ca 400 m, några dm2 stor tuva, (foto. vid. Erik Ljungstrand) , 2013 (IPt)

Dalarnes Flora