Saxifraga nivalis    Fjällbräcka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

VENJAN

Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771113, 1391577] ), brant stup på olika höjd, 7 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (14D 4i , [67715, 13915] ), lodrät klippa i NO-branten, 1-5 m över marken, minst 5 ex på ett ställe , 1989 (BOr)
Hartjärnsbergets östbrant (14D 4i , [67717, 13914] ), översilad klippa, 5 ex , 1980 (AGr)
Västerdalarna

LIMA

Fenningberget (14D 3e , [67663, 13702] ), exponerad lodyta på diabas, ca 10 ex , 1989 (JHn)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), diabasbrant, c:a 10 i blom, minst 50 bladrosetter , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Hamrarna Ö Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), diabasbrant åt Ö, 1970 (PEr) *, ca 60 ex , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [6790230, 1367475] ), diabasbrant, 4 ex bara bladrosetter , 2009 (BGM)
Södra Holmen, 1962 (Ht) * 1968 (Bj) * (14D 9b , [6796, 1359] ), sparsamt , 1989 (LBr & TLj)
Urdberget, vid älven strax N om Krappön vid Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasbrant åt S med bergsega, ca 15 ex , 1989 (LBr & TLj)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 9 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 7 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen vid Sågbäcken (15C 7f , [68367, 13250] ), på diabasklippa invid vattenfall, ca 50 ex , 1991 (LBr)
Lillådalen-Sågbäcken (artp.), (15C 8e , [6842575, 1324060] ), 1997 (Bengt Oldhammer)
Näcksjöberget, 1919 (Bgs: SAM.1922) * 1947 (Bgs) * (15D 8c , [6841, 1360] ), östexponerad lodbrant med diabasinslag, minst 400 ex , 1989 (DABS)
IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68500, 13317] ), östvänt diabasstup, rikligt , 1987 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)

Dalarnes Flora