Saxifraga granulata    Mandelblom


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [66725, 15377] ), ängsbacke, rikligt , 1988 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15298] ), berghällar, ett 10-tal , 1984 (PDm)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66846, 15336] ), betesmark, ett 10-tal , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.f.d.konvalesenshem (12G 2f , [6664, 1527] ), vägslänt, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), betesmark, några ex , 1987 (LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, 1989 (TLj & LBr)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Hörngården (artp.), (12F 5j , [6675299, 1499044] ), 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (per linder)
Trollbo mot sjön (12G 7d , [66879, 15160] ), torr gräs o hällmark i beteshage, flerst. , 1989 (JEd)
HUSBY

Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15260] ), torräng mot vägen, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Nirs (12F 9j , [66965, 14980] ), betestmark / dike, >5 ex , 1989 (SJa)
300 m SO lv-bron över Prästbäcken (12F 9j , [66979, 14991] ), hällar i betesmark, t.rikl , 1990 (JEd)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ), betesmark, ~30 ex , 1989 (SJa)
Uppbotjärnens V-sida (12G 9a , [66983, 15039] ), beteshage, t.rikl , 1990 (JEd)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ), torrängsrest, flerst. , 1991 (JEd & TLj)
Udden mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67064, 15049] ), betesmark, ~25 ex , 1989 (SJa)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ), ängsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
SÄTER

Näset, Nisshyttan (12F 6i , [66841, 14944] ), ängsmark, ~5 ex , 1989 (SJa)
Lerviken (12F 7j , [66888, 14988] ), gräsmark, t.rikl. , 1989 (SJa)
Marken (12F 8i , [66917, 14906] ), ängsmark, t.rikl. , 1989 (SJa)
Marken (artp.), (12F 8i , [6691717, 1490684] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Öster om Kringsjöbäcken, kalkbrott (12F 8i , [66920, 14938] ), gräsmark, ~100 ex , 1987 (SJa)
Atlasruta (12F 8j , [66934, 15006] ), ängsmark, 1 ex , 1985 (SJa)
Bispberg V om brottet (12F 8j , [66937, 14990] ), gamla gruvvarphögar, rikligt , 1989 (JEd)
Vägen nedanför högsta punkten på Bispbergs klack (12G 8a , [66934, 15006] ), vägkant, ca 5 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Fiskarbo (12F 7h , [66892, 14880] ), troligen gammal åkermark, 2 ex , 1989 (SJa)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, rikligt , 2009 (IPt)
Fiskarbo (12F 7h , [66895, 14874] ), övergiven slåttervall, 100-talet ex. , 1987 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.), (12F 8e , [6690045, 1474964] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, ~25 ex , 1987 (SJa)
Magnilbo, västra sidan av vägen (12F 8h , [66914, 14882] ), gräsmark/ vägkant, riklig , 1991 (SJa)
Marken (artp.), (12F 8i , [6691539, 1490047] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, spridd på flera lokaler , 2015 (IPt)
Tolsbo (13F 0f , [6700410, 1479540] ), i vägskärning, ca 20 ex , 1997 (TLj)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.), (13F 0f , [6702611, 1477297] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
VIKA

300 m SV Åsen (13F 1i , [6707480, 1493290] ), ängsmark nära väg, t.rikligt , 2004 (IPt & SBm)
Strand S-ut (13F 1j , [67068, 14970] ), åkerkant, enst. , 1989 (JEd & TLj)
Strand N-ut (13F 1j , [67078, 14967] ), igenväx.åkervall, enst. , 1988 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ), ~refl~ ,torr gräsbacke, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Falun , Myranområdet (artp.), (13F 4i , [6721510, 1491710] ), 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnetområdet (artp.), (13F 4i , [6722980, 1491890] ), ängsmark, 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnet , 300 m O St.Hälla (13F 4i , [6723200, 1492150] ), ängsmark med berg i dagen, 2010 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnet , 400 m ONO St.Hälla (13F 4i , [6723300, 1492250] ), ängsmark med berg i dagen, 2010 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnet, Dalkarlshuset (13F 4i , [6723660, 1491550] ), torrbacke, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ), dikesren mot åker, rikligt , 2009 (IPt)
Boränget v.lv (13G 7a , [67356, 15042] ), torrbacke-artad loge-uppfart, 1 ex! , 1988 (JEd & o.a)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737035, 1506271] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, t.riklig , 1989 (JEd)
Kyrkogårdsmuren och kyrkogården (13G 7b , [6737230, 1506400] ), torrbacke, rel. fåtalig (överblommade & torra) , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Nyfäbodarna, 330 m S vägkorset rv 50 (artp.), (14F 1i , [6757208, 1493979] ), 2013 (Pär Karlsson)
Nyfäbodarna (artp.), (14F 1i , [6757620, 1494000] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Norsbro, brobankens norra sida öster om bron (12F 2h , [6661, 1487] ), i stenläggningen, flera grupper , 1983 (RNo)
Valhalla-udden, vid nordligaste huset Ö om sundet (12F 2h , [66618, 14870] ), torr gräsmark, 1986 (RNo)
Ängar SV Resmora (12F 3i , [66658, 14942] ), torräng, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
Ängarna N om St.Moren (12F 3i , [66673, 14939] ), torräng, fåtal , 1987 (ALu & TPe)
LUDVIKA

Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), stallbacke och betesäng, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ängsmark, 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Säl (13F 1b , [67094, 14583] ), gräsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714172, 1452332] ), fäbodvall, 8 ex , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713310, 1463040] ), gammal ängmark.nu betesmark, enstaka , 2000 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720490, 1461110] ), betesmark samt vägkant mot tomt, t.rikligt , 2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720570, 1461310] ), ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
BJURSÅS

30 m upp längs Bengtgårdsvägen från Leksandsvägen (13F 6e , [67328, 14731] ), halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra och jordrök, 10 ex , 1996 (MBe)
V. Hamberget,Baggbo (13F 7f , [67381, 14794] ), torräng, 1000-tals , 1989 (BCa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), ängsveg.i vägslänt, enst! , 1988 (JEd & o.a)
SILJANSNÄS

Naturum (13E 8j , [6741572, 1448034] ), äng, 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739118, 1451442] ), åkerkant, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739537, 1451168] ), åker, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67447, 14596] ), torr ängsmark med berghällar, 100-tals , 1986 (MKp)
Tällberg hpl (13F 8b , [67448, 14581] ), gammal åkermark, få ex. , 1993 (MKp)
Plintsberg (13F 8b , [6744930, 1457060] ), vägkant, 10-tal , 2012 (BBe)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Börtje (artp.), (13F 8c , [6742999, 1462884] ), 200 stjälkar/strån/skott , 2016 (Petrus Tengnér)
Nära Klämdammen (13F 8d , [67417, 14677] ), banvallskant, ca 10 ex , 1991 (MKp)
Plintsberg (13F 9b , [67450, 14569] ), åker-äng, 1987 (JWm)
BODA

Ovanmyra, 100 m NV handelsboden (14F 2d , [67644, 14684] ), flerårig vall o vägren, riklig , 1986 (TLj)
ORSA

Maggås (artp.), (14E 4h , [6771940, 1437506] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Maggås (artp.), (14E 4h , [6771940, 1437506] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Maggås (artp.), (14E 4h , [6772017, 1437367] ), noterad 100-tals på linda växande intill varandra , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 20 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774171, 1436000] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774327, 1435860] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde V-ut (DF 60), (14E 4h , [67746, 14356] ), vägkant mot åker, enst! , 1987 (JEd)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [67747, 14371] ), rikligt på ängarna, 2007 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774799, 1437166] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774799, 1437166] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774832, 1437272] ), noterad 100-tals på lindor bredvid turistvägen , 2020 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck , Turistvägen (14E 4h , [6774847, 1437197] ), ängsmark, vissa år hundratals , 2008 (BOr)
Viborg (artp.), (14E 5h , [6775229, 1437678] ), två ängar med mandelblom varav en med cirka 2000 exemplar, 2009 (Bengt Oldhammer)
Viborg (14E 5h , [6775318, 1437702] ), ängsmark, i minst 2 ängar varav en med över 2000 ex , 2009 (BOr)
Oljondbyn (14E 5h , [6775639, 1438260] ), årligen betad ängsmark, 50-tal ex , 2009 (BOr)
Bodins äng (artp.), (14E 5h , [6775661, 1438239] ), 50-tal , 2009 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget v.Lisselhed-vägen (DF), (14E 5h , [67768, 14363] ), igenväx.ängsmark, 1 ex! , 1987 (JEd)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Gunnel WalldenLennart Walldén)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (14E 7j , [67852, 14483] ), kant av äldre åkervall (m.bl.a. prästkrage), t.rikl! , 1985 (JEd)
SOLLERÖ

Bodarna (14E 0h , [6754144, 1436462] ), ängsmark med berg i dagen, 10-tal ex , 2009 (IPt)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [67716, 14352] ), 4-5 platser i vattnäs by, 1989 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [67716, 14352] ), vid större vägen i vattnäs på flera ställen, 1993 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Nedanför Kalkberget, Vattnäs (14E 4h , [67717, 14350] ), vägkant, 12 ex , 1986 (BOr)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Päckfall (Äppelbo finnmark) (12D 6j , [66837, 13988] ), i gammal åker, 1995 (IJo)
MALUNG

Sillerö (13D 3i , [67162, 13916] ), slåttermark, 2012 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6729590, 1385600] ), vägkant, rikligt , 2010 (MNo)
S. Grimsmyrheden (13D 5h , [67296, 13856] ), gräsmark, rikligt , 1989 (AOl)
Mobyn, vid Hallsjöviken (13D 6g , [6732630, 1384440] ), betad linda, 1 ex , 2007 (MNo)
Vid Guckutjärn (13D 6g , [67328, 13838] ), linda, ~ 100 ex , 1998 (MNo)
"Södra Mon, vid ""Jofa-fjöset""" (13D 6h , [67322, 13852] ), linda, ~15 ex , 1999 (MNo)

Dalarnes Flora