Saxifraga cespitosa    Tuvbräcka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

MALUNG

Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, 2 tuvor , 2007 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, 3 tuvor , 2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, c:a 10 blommande och knappt 5 utan blom , 2009 (MNo)
TRANSTRAND

S. Holmen, 1962 (Ht) - 1964 (Mor) * talrik 1968 (Bj) * (14D 9b , [67962, 13594] ), i diabasbergets branter, spridd , 1989 (LBr & TLj)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Näcksjöberget,1961 (At) * 1962 (Ht) * östsidan (15D 8c , [6841, 1360] ), lodbrant med diabasberggrund, minst 15 ex , 1989 (DABS)
IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), östexponerad diabasbrant, några ex , 1987 (LBr)

Dalarnes Flora