Saussurea alpina    Fjällskära


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Hornberga ,fl! (DF), (14E 7h , [67879, 14358] ), örtrikt skogskärr ,i bäckdråg, 1987 (JEd)
Hornberga (artp.), (14E 7h , [6788142, 1435907] ), ganska rikligt i diket på västra sidan av vägen , 2014 (Bengt Oldhammer)
Ämån S om Ljothed (DF-60), (14E 7i , [6788, 1444] ), översiln.mark i stranden, m.bl.a.Bartsia, 1988 (JEd)
Ämån v.Stirstupet (DF), (14E 8j , [6790, 1445] ), strandsnår v.källsprång, enst! , 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (DF), (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrika skogskärr, enst! , 1986 (JEd & BOr)
Längs Stopåvägen, längs Stopån (15E 2e , [6814, 1422] ), vägkant, åkant, 100-tals , 1986 (BOr)
Ämån (artp.), (15E 2g , [68130, 14322] ), norr stugan med hängbron, östra sidan, flera ex, 2013 (Bengt Oldhammer)
Stopåns dalgång-Gravvaslan (artp.), (15E 3e , [6815184, 1421452] ), 3-4 ex. inget minne av platsen, men det står stopån i anteckningsboken., 3-4 ex. inget minne av platsen, men det står stopån i anteckningsboken. , 1983 (Bengt Oldhammer)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ), kärr, 1999 (TLj)
MORA

Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 2d , [6812158, 1416315] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
VÅMHUS

Storrymmdammen o bäcken o myrar mot Trollgrav (15E 3b , [6816, 1409] ), strandkanter,översvämningsmark,myrdrog, säkert 100-tals , 1986 (BOr)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), vid vadstället, 100-tals , 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandsumpskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
ÅmotkojanSO om (artp.), (15D 0g , [6804167, 1384057] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Stop (artp.), (15D 0j , [68018, 13971] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Stop (artp.), (15D 0j , [6801899, 1397111] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ), 1988 (BOr)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [6805480, 1382030] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Rensjöns naturreservat, 555 m V raststugan (artp.), (15D 3g , [6815675, 1383410] ), fukthål i skogsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6817870, 1390911] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ), kärr med flarkar, 2003 (LBr)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.), (15E 1a , [6807921, 1401410] ), sluttande kärr och fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rotensugnets NR, Rotnendammen, södra sidan (artp.), (15E 5a , [6825062, 1402515] ), vattenstrand i strandkant nedanför dammvallen, 1 , 2017 (Per Johansson)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Oreälven (artp.), (15E 6g , [68333, 14329] ), våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833673, 1432998] ), våtmarkskomplex/strand vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6834732, 1431483] ), våtmarkskomplex/fukthed, 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [6834800, 1431400] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68395, 14370] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Västerdalarna

JÄRNA

Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707230, 1419758] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
ÄPPELBO

Vassgalenmyrarna 5 km ONO Äppelbo (artp.), (13E 2b , [6710323, 1406824] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
LIMA

Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779865, 1348285] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Långhässjemyrans norra del (artp.), (14D 4e , [6774651, 1370617] ), skogskärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
D45. Väst Hidetäkten (artp.), (14D 6c , [6782134, 1361603] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.), (14D 6d , [6783736, 1366253] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.), (14D 7b , [6787866, 1359069] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), vid vattenfall nedom branten, 1989 (TLj & LBr)
1 km NNV om Norra Holmen (14D 9b , [6798210, 1358660] ), nedom diabasbrant, enstaka , 2012 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, enstaka , 2008 (MNo)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795222, 1363843] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fulunäs, O om (artp.), (15D 0b , [6801800, 1355020] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Drevfjället (artp.), (15C 7e , [6837984, 1321813] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, spridd , 2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ), örtrik bäckstrand, spridd , 2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.), (15C 8f , [6843341, 1326716] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Per-Olof Nystrand)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ), bäckdäld, spridd , 2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, riklig , 2018 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.), (15C 9c , [6846566, 1313392] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Strax N Stora Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846675, 1333971] ), örtrik svacka i barrskog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, spridd , 2013 (LBr)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ), lövrikt hygge med rikdråg, spridd , 2012 (LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849938, 1336579] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, spridd , 2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ), rikkärr, fastmattor, spridd , 2013 (LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848940, 1344130] ), rikkärr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849293, 1344040] ), sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849384, 1343965] ), sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.), (15D 5a , [6828917, 1352039] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Öretjärnbäcken (artp.), (15D 6a , [6830256, 1351077] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2004 (John Halvarsson)
Öreån N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835616, 1354003] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6838697, 1358264] ), myrbäck och vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.), (15D 7c , [6835297, 1362293] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ), barrskog med lokar, i fuktstråk, spridd , 2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843862, 1361369] ), fuktig gräsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846507, 1358172] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ), rikdråg i skog, spridd , 2012 (LBr)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ), rikfläck vid källa, riklig , 2014 (LBr)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ), källa och källdråg, riklig , 2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ), källdråg, rikmyr och sumpskog, rikllig , 2014 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850196, 1336210] ), myr, vid bäck, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850453, 1336094] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850805, 1335852] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6851882, 1337391] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig vid källor , 2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ), rikkärrskant, sparsam , 2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, spridd , 2011 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ), rikkärr med källor, riiklig , 2008 (LBr)
Krokabborrtjärn ca 1 km SO-ut från S-spetsen (16D 2c , [68605, 13610] ), skogsbäck med högörtveg., 1994 (JEd)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.), (16D 2c , [6860774, 1362937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fröberget nedåt i sluttningen (16D 3b , [6867080, 1359770] ), bäckdråg, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ), rikkärr och källa, sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, spridd , 2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, spridd , 2013 (LBr)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.), (16C 0g , [6850747, 1334747] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.), (16C 0g , [6851496, 1334787] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Fululiden (artp.), (16C 0g , [6853188, 1330783] ), kärrdråg i ravin i contortaplantering, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Fululiden (artp.), (16C 0g , [6853188, 1330783] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1i ), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Karmoåsen (16C 2f , [6863010, 1327930] ), i myrkant nedom åsen, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 2h ), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Sörälven (artp.), (16C 3f , [6868279, 1325838] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869000, 1325144] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869972, 1325588] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), gransumpskog, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870837, 1323414] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6870880, 1323802] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872224, 1324986] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872546, 1320844] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872741, 1323686] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 300 m S om bron V om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872980, 1320935] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873166, 1320237] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873307, 1324000] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871685, 1349529] ), rikkärr, 2006 (JHn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ), fuktiga partier i fjällsluttning, sparsam , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ), bäckdråg över skogsbilväg, spridd , 2020 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68865, 13136] ), ~refl~ ,kärr med omgivning i fjällbjörkskog, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, spridd , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikkärr och rika, öppna myrkanter, spridd , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889200, 1316890] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889279, 1317491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, spridd , 2013 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, spridd , 2018 (LBr)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891992, 1314722] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891128, 1318240] ), fattig fjällhed, 2005 (Rolf Lundqvist)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ), i bäcken, 2014 (MNo)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön, Digerbäcken (16C 8d , [68947, 13150] ), bäckstrand, några , 2009 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897902, 1325832] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, 30 plantor/tuvor , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876498, 1352582] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)
Ruta 17C0i (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, noterad , 1994 (Thomas Rafstedt)
Slagufjället västsluttning (artp.), (17C 1e , [6907607, 1322453] ), källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora