Satureja acinos    Harmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter nära gruvhål, t.rikligt , 1989 (JEd)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 2000 (TLj)
HUSBY

Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark, t.riklig , 1987 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg. invid gamla dagbrottet (12F 8d , [66915, 14656] ), "Salix skog", på kalkhaltig gruvvarp, enstaka , 1988 (SNy)
Grönsjöberget (13F 2g , [67112, 14832] ), delvis igenväxt kalkbrott,hotad av trängsel, 10-tal smågrupper , 1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 20-tal ex , 2018 (SNy)
VIKA

150 m SO Vika k:a (13F 2j , [67105, 14950] ), vägslänt mot Viksjön, fåtalig , 1988 (RFr)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, 1989 (JEd & TLj)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712190, 1484620] ), vägkant, 1 stor tuva , 2006 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Kraftledningsgata (artp.), (13F 6j , [6732772, 1497934] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, spridd , 2010 (LBr)
Flogberget (12F 4e , [66702, 14721] ), gammalt gruvområde, fåtalig , 2004 (IPt)
LUDVIKA

SO Norrvik (DF-49), (12F 5c , [66766, 14617] ), jvg-slänt, 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [66899, 14665] ), ruderatmark nedom berget på östra sidan, enstaka , 1988 (SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67570, 14683] ), vägslänt m.torrängsveg,samt enst på trädesåker, ca 30 ex.i blom , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö.V om väg 301 (14F 1d , [67572, 14683] ), torr hackslog i åkerholmekant, ca 50 ex. , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö.V om väg 301 (14F 1d , [67572, 14685] ), torrbackar m.kalkslagg från gammalt kalkbrott, ca 50 m2,1000-tals , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757274, 1468570] ), kalkgrus, 500 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)

Dalarnes Flora