Sarracenia purpurea    Flugtrumpet


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Issanvägen, Gimsklack (artp.), (13F 3e , [6715396, 1471841] ), på tuva i svagt sluttande kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Gerus, 1 km österut (13F 3e , [6715407, 1471852] ), myr, många ex på en tuva samt några spridda (6 nov) , 2017 (IPt & Inga-Lill Paulsen Andersson)
Mörtsjöklack SV (artp.), (13F 3e , [6715408, 1471848] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Österdalarna

LEKSAND

Åsledsberget (artp.), (13F 7c , [6737144, 1460377] ), öppet vitmossekärr, 1 plantor/tuvor, återfynd. fyra blomstänglar på denna tuva. , 2019 (Olof Hedgren)
Åsledsberget ,nära vägen (13F 7c , [6737145, 1460390] ), myr, flera lokaler , 2008 (Leif Hansson & Christina Bernestedt)
Åsledsberget (artp.), (13F 7c , [6737145, 1460390] ), 2013 (Pär Dahlström)

Dalarnes Flora