Saponaria officinalis    Såpnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), här o var förvildad , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), beteshage, 1995 (PDm)
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15331] ), järnvägsbank, 1995 (PDm)
Fallet (12G 7g , [66858, 15303] ), vägkant, 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1533] ), vägskärning, 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
HEDEMORA

S om Skråköping (12G 5a , [66798, 15024] ), gräsmark bland gamla äppelträd,kvarstående, 10-tal ex , 1989 (MDv)
Hedemora stad,Österbyvägen-Hedbygatan (12G 7b , [66861, 15094] ), gräsmarh vi transf.stn, 20-tal ex , 1989 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685170, 1511140] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
SÄTER

Näset (12F 6i , [66840, 14944] ), f.d.tomt, husgrund, några kvm , 1985 (LBr)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), tippmassor i SV-slänt, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ), liten kulle vid vägen, 30-tal , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ), vägkant vid åstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727248, 1486477] ), vägslänt, t.rikligt , 2013 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), ödetomt, ännu ej igenvuxen, 10-tal. kvarst.+ ngt förvildade , 2000 (BFo)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ), ladugårdsbacke, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462020] ), f.d.grustag, numera upplag, t,stort bestånd , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713920, 1463000] ), vägkant ,byväg, ca 10 ex. , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714770, 1465657] ), vägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
LEKSAND

Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Rättvik (artp.), (14F 0c , [6751592, 1462608] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), dubbla blommor, flera ex längs järnvägens banvall, 1996 (Bengt Oldhammer)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ), dike, ett relativt stort bestånd , 2012 (GHa)
ORSA

Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), på schaktade jordhögar tillf ink? trol.med trädgårdsjord, enst! , 1987 (JEd)
MORA

Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
ÄLVDALEN

Blyberg sågverk (artp.), (14E 6c , [6782964, 1410353] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
NÅS

Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
ÄPPELBO

Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
MALUNG

Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ), dike, enstaka , 2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, flera större bestånd , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora