Sanguisorba officinalis    Blodtopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ), ca 200 m lång jordvall intill vägen, 1 ex. , 2008 (BOr)

Dalarnes Flora