Sanguisorba minor ssp. minor    Pimpinell


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Haraldsbo (artp.), (13F 3i , [6719618, 1492725] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora