Sanicula europaea    Sårläka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Vaktabo (DF-49), (12G 7e , [6685, 1520] ), blandskog, riklig , 1986 (BDr)
Högtjärnsklacks sydsluttning (12G 8f , [6691, 1525] ), kalkrikt hygge med nyplanterad gran, ett tiotal ex. , 1995 (A.Sundin,A.Lille,PDm)

Dalarnes Flora