Sambucus racemosa    Druvfläder


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kalhyggen och berg långt bort från bebyggelse, allmänt förvildad (30 lokaler) , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ), vägkant, skogsmark, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ), järnvägsbank, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676029, 1521796] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg /skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ), komposthög, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Grådö vid rastplatsen (artp.), (12G 5c , [6679851, 1512561] ), grusmark, 2010 (Hans Rydberg)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680090, 1512450] ), lövskogsdunge, enstaka , 2011 (GHa)
Hovran, stranden Backa (artp.), (12G 6c , [6682480, 1511870] ), noterad , 2018 (Anders Lindholm)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683584, 1511799] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Ivarshyttan (artp.), (12G 8c , [6690570, 1511276] ), 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), lagårdsmark, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706325, 1512790] ), vägkant, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Landaberget (artp.), (12F 9j , [6697481, 1498869] ), skogsmark grandominerad blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, flerst. , 1989 (JEd)
Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683886, 1492867] ), gammal betesmark, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682648, 1496732] ), traktorväg-granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ), lundartad ravin, flerst. , 1991 (JEd)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Trutorna (12F 9i , [6699865, 1491765] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701380, 1487723] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682462, 1483259] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), strandområde, 2015 (SNy)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Elseholm (12F 8g , ), träädgårdar,hagmarker ,hyggen, ungskogar, allmän , 1990 (THe)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Knutsbo, norr (artp.), (12F 8g , [6693593, 1484967] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ), vägkanter och dike, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
>10 lokaler (12F 9d , ), ,frekvens allm. 1988 (IAn)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 20 , 2012 (Magnus Stenmark)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ), längs byvägen, 2020 (SNy)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ), vägkant, 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ), kulturmark runt fritidshus, 2020 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Islingbyholen (artp.), (13F 1g , [6708270, 1481580] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
Vid gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), i kanten av aspdunge omgiven av kornåker, 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika kyrkby 200 n N kyrkan (13F 2i , [67108, 14949] ), i o.omrkring åsgropen, stora ex. , 1988 (TLj & LBr)
Kabelvägen Kniva (artp.), (13F 3j , [6715070, 1498670] ), 2014 (Kalle Bergström)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712115, 1484637] ), grusplan, vägkant, skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ), vägkant, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ), örtrikt hygge, spridd i hela rutan , 1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen gårdsplan, 2011 (DABS)
"""""""""""""""Ingarvsdammen, """"""""""""""""p-platsen""""""""""""""""""""""""""""""" (artp.), (13F 4h , [6720270, 1489010] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, (artp.), (13F 4h , [6720270, 1489010] ), ruderatmark, 2010 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720617, 1487471] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtmark / naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.), (13F 4h , [6721162, 1489650] ), 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Gångbanan Myran (artp.), (13F 4i , [6721449, 1491794] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa Våtmark (artp.), (13F 4j , [6723023, 1498594] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Fredrik Enoksson)
Backa, skogsområde N-ut (artp.), (13F 4j , [6723358, 1498643] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Fetbergstn ovan byn (13F 5j , [6727, 1497] ), hygge, 1989 (JEd)
Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), äng, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6736830, 1506110] ), strandskog, flerst. , 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Bölsveden (artp.), (13G 8b , [6740450, 1505585] ), väg ,med angränsande biotoper, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.), (13G 9c , [6746067, 1512972] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Räkenberget v om (artp.), (13G 9d , [6745543, 1515226] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden tomt vid vägen (artp.), (14G 2d , [6760493, 1515851] ), skogsbilväg och tomt, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ), slänt/buskage vid litet kraftverk, en buske , 2014 (GHa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Bromsberget (12F 0i , [6650917, 1493307] ), vägkant, 2012 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653420, 1490983] ), hygge, 2009 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677237, 1487322] ), hygge-fossil åker, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Västangårdsvägen 6 (artp.), (12F 3e , [6669214, 1472341] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Linus Jern)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant,ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Styggbergets sydsluttning (artp.), (12F 1c , [6659624, 1461087] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), tippmassor, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704915, 1457794] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Mittemellan Säl och Finntorpet (13F 1b , ), på hygge, 1 ex. ,frekvens m.allm. , 1985 (MFr)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ), snår, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (IPt)
Bybergets N-sluttning (13F 2b , [67109, 14592] ), hyggen, flerst. , 2004 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712199, 1460016] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.), (13F 3c , [6715143, 1462612] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), flera ex , 2016 (Bengt Oldhammer)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ), vägren, 1996 (JMa)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ), SV-exp älvslänt, flerst. , 1991 (JEd)
Gråda (13F 4b , [6721268, 1458053] ), vägslänt, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), gräsmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Knippgården 10 m söder om huset (13F 6e , [6734670, 1474860] ), solig näringsrik mark, 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), vägkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Kullgärdet-Morsveden (13F 7f , [67350, 14789] ), litet hygge med hallon, 1 ex , 1988 (UEr)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Tallbovägen (13F 7f , [6736970, 1476850] ), vägkant, 2014 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ), igenväxande gräsmark, gammal tipplats, enstaka , 1999 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67406, 14816] ), ~refl~ ,jordtipp vid vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6741030, 1482020] ), gammal tipplats, 1996 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743802, 1438186] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ), tun vid gammelgården, 2019 (Kicki Marcus)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ), skogsbryn, enstaka , 2008 (DABS)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739512, 1451613] ), skog, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Skorsberget, 1 km S Västanor (13F 5b , [6728, 1458] ), hygge i östbrant, fl. , 1987 (TLj)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), blandskog/utkast, 2014 (IPt)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ), banvall, ett flertal buskar , 2012 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Noret,v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ), S-exp.älvbrink, flera buskar , 1987 (TLj)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737261, 1455462] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737680, 1455151] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ), lundar, sällsynt , 1986 (MKp)
Tällberg ,Digerbergets S-brant (13F 8b , [67442, 14559] ), grusmark i SV-vänd klippbrant+ hygge nedanför, mkt.riklig o stora snår ,frekvens allmän även i byn , 1987 (JEd)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744680, 1458070] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Atlasruta (13F 8c ), lundar, sällsynt , 1986 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743544, 1461651] ), vägkant, 2015 (IPt)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14557] ), lövskog, a. , 1987 (JWm)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuxen vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), gammal slog/hygge, enstaka , 2019 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ), badplats, fåtal , 2014 (GHa)
Enån/Väg 301 (14F 0c , [6752560, 1463470] ), blandskogsdunge, enstaka , 2011 (GHa)
Kyrkudden, väster om kyrkan (14F 0c , [67528, 14614] ), strandäng, enstaka , 2017 (GHa)
Rättvik, stora industriområdet (14F 0c , [67536, 14647] ), kraftgata, enstaka , 2007 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14652] ), vid hävdad äng, enstaka , 2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14656] ), hygge, enstaka , 2017 (GHa)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Röjeråsen,bilskroten (enda noterade lok. av många i s:n) (14F 1b , [67588, 14557] ), mellan framsäten i VW.buss,sträckande sina grenar långt ut gm sidofönstren, 1 stor buske , 1984 (TLj)
Rättviks gamla soptipp (14F 1c , [67550, 14649] ), övertäkt soptipp, enstaka , 2013 (GHa)
Glisstjärna (14F 1c , [67574, 14615] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67561, 14696] ), avstjälpningsplats, ganska många buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), kohage, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka (14F 2c , [67627, 14637] ), buskage i betesmark, enstaka , 2016 (GHa)
Bingsjö, Klockargårdens torklada (14F 3i , [67669, 14915] ), utmed husgrund, en buske , 2013 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, 2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [67815, 14871] ), kalhygge, flertal , 2015 (GHa)
Svartvikstjärnarna (14F 6h , [67827, 14867] ), hygge, fåtal ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
BODA

Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ), slänt ner mot grustag, rätt rikligt , 2009 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [6764640, 1468560] ), dyngstack, några storvuxna exemplar , 2009 (GHa)
Lenåsvägen (artp.), (14F 3d , [6766011, 1468870] ), stenröse, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ), jordhög, enstaka , 2006 (GHa)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67663, 14691] ), övergivet mindre kalkbrott, enstaka , 2017 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ), ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ), igenvuxet änge, enstaka , 2007 (GHa)
Silvbergsängarna (artp.), (14F 3d , [6768137, 1467558] ), kanten av igenväxande hygge, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ), ~refl~ ,hygge, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Slogssveden (14F 4c , [67722, 14648] ), kalhygge, en kraftig buske , 2018 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ), åkerholme, enstaka , 2018 (GHa)
Ö om Bysjön,500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ), stenröse, 1 buske , 2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67706, 14659] ), övergivna myrlindor, enstaka , 2014 (GHa)
V om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ), före detta gårdsplats, enstaka , 2002 (GHa)
Ö om Bysjön (14F 4d , [67707, 14670] ), stenröse i åkerholme, 1 buske , 1997 (GHa)
Gulleråsen vid transformatorn (14F 4d , [67727, 14655] ), kanten av kraftgata, en stor buske , 2018 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ), trädgårdstipp, enstaka , 2017 (GHa)
Jälltjäränget , 400 m S Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14650] ), odlingaröse, enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ), sommarstugetomt, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ), trädgårdstipp, ett par buskar , 2017 (GHa)
Brändan f.d. kyrkskiftet (artp.), (14F 5d , [6775220, 1467242] ), på jättehygge, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67784, 14704] ), ~refl~ ,hyggeskant, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Norrboda Meditationsplatsen (artp.), (14F 5e , [6778450, 1470467] ), stenröse, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Arvheden, V om skjutbanan (14F 6c , [67830, 14628] ), tipp för trädgårdsavfall och byggbråte, flertal , 2015 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodstäkt, flertal , 2014 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Storbergsbäcken/Halgvik (14F 7f , [67854, 14799] ), hygge, fåtal , 2011 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ), stora stenar i en masugnsruin, enstaka , 2013 (GHa)
Lillmyrtjärnen (14F 7f , [67894, 14792] ), längs gammal väg, spridd , 2015 (GHa)
Tidberget (14F 8g , [67907, 14800] ), längs gammal väg, spridd , 2015 (GHa)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [6802720, 1477270] ), ~refl~ ,hygge, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
ORSA

Kråkgårdarna E45 (artp.), (14E 4h , [6772917, 1435606] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774487, 1436479] ), 20 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kallmoraberget V om Skattungbyn (14E 5h , [6775, 1436] ), granskogshygge, fl.buskar! , 1985 (JEd)
N Holen (artp.), (14E 5h , [6775407, 1436475] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6776079, 1437265] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
NÖ Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776131, 1436691] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), sandig gräsmark., noterad , 2018 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning, noterad , 2019 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 15 m2 blottlagd stenig jord, noterad , 2019 (Claes Möre)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Trunna, fl! (DF 70), (14E 5h , [6777, 1436] ), vägkanter o lövsnår n.bebyggelse, 1987 (JEd)
Enån ovan Trunna ,fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), vägkanter o lövsnår n.bebyggelse,även i bäckravinsnår, 1987 (JEd)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6777465, 1437154] ), 30 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.), (14E 5h , [6778427, 1437537] ), spridd , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.), (14E 5h , [6779377, 1436021] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Rutberg (14F 6b , [67812, 14583] ), kalhygge, enstaka , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), rikligt, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NV om Färnästjärn (14E 3h , [6766920, 1436450] ), ~refl~ ,skogsvägkant, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Björngravsbäcken (15D 3h , [6817660, 1389397] ), örtrik fuktig granskog, 2008 (JHn)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659110, 1424217] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Sveaborg, naturbetesmark (artp.), (12E 1f , [6659600, 1427534] ), bakom ladan i norra ändan av lokalen., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660038, 1427251] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66695, 14197] ), örtrik granskog S om brotten, enst. , 1991 (GEn & HEn)
Gruvriset (artp.), (12E 3d , [6669805, 1419942] ), lövskog, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), kompost, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
tyberget (artp.), (12E 4c , [6672405, 1412388] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hygge 800 m s om tyberget, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Nedre Polackhultet (artp.), (12E 4e , [6670532, 1420811] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Slätta (12E 7b , [66878, 14096] ), ödetorp, 1998 (IJo)
Ö Slätten (artp.), (12E 7c , [6688444, 1410474] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Vansbro mellan 'Träkol' och Vanån (13E 2c , [67123, 14128] ), snår,igenväxta, flertal , 1988 (HLe & UGn)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöåbruk (13E 2f , [67141, 14255] ), bäckravin, 2019 (MNo)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407491] ), plan, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), dike, 1997 (IJo)
Torvallen (13E 1a , [67070, 14017] ), bäckslänt, 1995 (IJo)
Nya kyrkogården (13E 1a , [67082, 14015] ), 1997 (IJo)

Dalarnes Flora