Salix x rubens    Grönpil


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)

Dalarnes Flora