Salix x rubens    Grönpil


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

BODA

Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), övertäckt f.d. tipp, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)

Dalarnes Flora