Salix viminalis    Korgvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
SÄTER

Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs, längs vägen till Skräddars (artp.), (13G 6b , [6732239, 1506170] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg (12F 0i , [6651027, 1492601] ), vägkant, 2009 (GJn)
Österdalarna

ORE

Norrbodavägen vid Brändan (14F 5d , [67769, 14676] ), vägren, på ett par ställen, enstaka (snökäppar som slagit rot ?) , 2014 (GHa)
Östanvik (14F 6d , [67829, 14682] ), vägren, på ett par ställen, enstaka (snökäppar som slagit rot ?) , 2014 (GHa)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Vid väg O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783571, 1361015] ), vägkant, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)

Dalarnes Flora