Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Magnilbovägen (artp.), (12F 8h , [6693430, 1488390] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt, 2013 (IPt)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ), fäbodvall, vägkant, 2018 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6713920, 1461950] ), sandig mark nära älven, flera ex. , 2003 (IPt)
Öv.Tjärna vid jvg o Naturminnet (13F 4b , [67211, 14598] ), sandslänt mot jvg, enst. , 1992 (JEd)
Öv. Tjärna (13F 4b , [6721190, 1459840] ), slänt mot järnväg, flera buskar , 2018 (IPt)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fjällberget vid vägkanter (artp.), (13E 6g , [6734910, 1431220] ), vägslänter, avläggsplats, 2010 (Bo Karlsson)
LEKSAND

Draggsberget i kanten av gräsmyren mot Draggen (13E 5h , [6725900, 1439860] ), enst. , 1993 (TLj)
Gropen (13E 5j , [6725081, 1448943] ), ängsmark, flera buskar , 2018 (IPt)
RÄTTVIK

Motorbanan (14F 0c , [67544, 14647] ), kraftgata genom sandhed, enstaka , 2013 (GHa)
500 m V Båtstjärnen ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [67585, 14662] ), vägren i kanten av kalhygge, enstaka , 2011 (GHa)
Avlassens södra ände (14F 4f , [67703, 14765] ), ~refl~ ,hygge, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ), ~refl~ ,gles tallskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
BODA

Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ), övergivet grustag, enstaka , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ), kraftgata, enstaka , 2019 (GHa)
Silbergsängarna (14F 3d , [67679, 14677] ), ~refl~ ,igenväxande betesmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ), hygge, enstaka , 2011 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), risigt buskage i stenröse på revkalksberg, enstaka , 2001 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67731, 14699] ), tallhed, enstaka , 2011 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ), gles barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67739, 14705] ), ~refl~ ,gles tallhed, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
ORE

Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67751, 14684] ), kalktallskog, enstaka , 2014 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14772] ), ~refl~ ,kalhygge i brant östsluttning, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68113, 14712] ), gles barrskog, flertal , 2011 (GHa)
ORSA

Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ), vägslänt, en stor buske , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Görsjön ca 200 N (13E 6c , [6734400, 1414690] ), ~refl~ ,vägkant vid tallskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
MORA

700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [6765920, 1438220] ), skogsvägkant, 2010 (SJo)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Hästhagen (artp.), (13E 9b , [6748192, 1407047] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.), (14D 3f , [6766801, 1379216] ), vägkant, dike och myr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Kvarntjärnen (artp.), (14D 5g , [6775584, 1381623] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.), (14D 5h , [6775171, 1385335] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.), (14D 5j , [6779496, 1397287] ), landsvägssluttning, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vasslan, uppströms inflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782764, 1384883] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), sankmark utmed ån, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.), (14E 7a , [6787746, 1402076] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, en stor buske , 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stentjärnen i SV (artp.), (12E 2e , [6661100, 1423850] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Tyfors (artp.), (12E 4c , [6670172, 1414925] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen parkmark i gårdsmiiljö, 2000 (DABS)
JÄRNA

V älvstranden vid Krogen 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ), älvbrink, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Krogens fd fäbod 300 m O (13E 1c , [6708000, 1413490] ), ~refl~ ,torräng, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724388, 1409243] ), 3 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
250 m N Van (13E 4b , [6724456, 1409132] ), tallhed, 3 , 2006 (HLe)
Nordanåkers-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6729729, 1418292] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Kråkbrickan V (artp.), (14C 5j , [6778445, 1345395] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Ö.Lillmon vid "Tomtan" (14D 0e , [67519, 13700] ), hackslog m.slåttergubbe, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Åsen ca 350 m N om vasaloppsspåret (14D 6c , [67812, 13644] ), björkbacke nära vägen, 2007 (Anders Bertilsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.), (15C 3j , [6819920, 1348221] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848310, 1333220] ), vägslänt, 2 buskar , 2013 (LBr)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Rastplats vid Storgeten (artp.), (15D 5d , [6827724, 1369038] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837800, 1355990] ), tallskog med örtrika fläckar och en, en liten buske , 2015 (LBr)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven (artp.), (15D 7d , [6836781, 1367114] ), vägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13659] ), lokar med öppna örtstränder, 1 ex , 2002 (LBr)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ), barrskog med lokar, 1 ex , 2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837800, 1365970] ), rikkärr, vägkant och skarp tallhed, spridd , 2008 (LBr)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844674, 1359296] ), skogsbryn, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäsets N-sida (15D 8c , [6841, 1364] ), tallhed intill strand, flera buskar , 1992 (DABS)
Långängena (15D 8d , [6842510, 1368760] ), hygge på lavhed, en stor buske , 2009 (LBr)
Särna, V om (artp.), (15D 9b , [6845281, 1356581] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Skraknäset och nära brofästet (15D 9c , [6845, 1360] ), sandrevel o torr grustäkt, sparsam på flera ställen , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ), rikfläck vid källa, litet snår , 2014 (LBr)
600 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), mager lav-tallhed, enstaka , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i söder (16C 0j , [6852240, 1347820] ), tallhed, en buske , 2009 (LBr)
Ö om Älvrosfjärden mot Ringbo ,flerst.( även 0- 4-) (16C 1j , [6856, 1348] ), tallhed ,åssluttning nära vägen, 1994 (JEd)
Myr 300 m SO Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ), hyggeskant intill rikmyr, en buske , 2002 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), tallskog intill fäbodvall, en buske , 2002 (LBr)
Höstet vid vägenner från punkt 577.2 (16D 1b , [68592, 13568] ), tallhed, 1 buske , 1992 (LBr)
Atlasruta (även 1- 0- , 1- 1-) (16D 2c , [6860, 1360] ), torra tallhedar,vägkanter,etc, 1994 (JEd)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ), vändplan och gårdsplan, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), barrblandskog i örtrikt dråg, enstaka , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen (16C 1h , [68591, 13380] ), örtdråg i tallskog, några ex , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), rik sumpskog, riklig , 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856240, 1348140] ), tallhed, sparsamt , 2008 (LBr)
500 m NV Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ), torr tallskog intill linda, 1 stor buske , 1995 (DABS)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ), sydvästsluttningar, spridd , 2006 (ADe)
Sven-Foskdalsvallen, myr strax norr om (16C 4j , [6874780, 1347140] ), sluttningskärr med anslutande skog, en buske , 2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ), örtdråg i tallskog, riklig inom litet område, typisk , 2019 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, en buske , 2015 (LBr)
Strömmen, 300 m S södra bron vid landsvägen (16D 5a , [6878, 1351] ), vägkant, 1 buske , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora