Salix reticulata    Nätvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Kvarnbäcken SV om Storbo, ca 300 m nedom dammen (16C 2c , [68624, 13121] ), rik bäckstrand, i stänkzonen v. litet 'fall', på 1 fläck! , 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen (16C 2c , [68625, 13126] ), skuggiga fuktiga ytor, lokalt rikligt , 1987 (LBr)
NV omStrömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), tidvis översilad rikkärr.äng, t.riklig (på 1 äng) , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora