Salix repens ssp. argentea    Sandvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogbyn (12G 3h , [66688, 15377] ), igenväxande betesmark, kontr. TKa , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Skogshögskolan 500 m N-ut efter Finnhyttevägen (12G 7e , [66854, 15221] ), vägkant, 1990 (JEd)
VIKA

Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), strand ,ganska torr, 5-10 ex , 1996 (SBm)
SUNDBORN

Sundbornsbyn V om Carl Larsson gården (13F 5j , [67258, 14985] ), åstrand, 1991 (JEd)
Österdalarna

LEKSAND

Limsjön vid utloppet (13F 7b , [6735, 1456] ), strand, 1991 (JEd)
BODA

Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ), tjärnkant i åsområde, riklig , 1989 (JEd & LBr)
Margaretatjärn (14F 2d , [6760060, 1468540] ), åsgrop, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14690] ), kanten av åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Äsplok (artp.), (14F 4e , [6774393, 1470730] ), göi i åsgrop i sandbarrskog, 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), kanten av sandstrand, enstaka , 2014 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ), sandstrand, flertal , 2013 (GHa)
Furudal på Norens Ö-strand (14F 6c , [67837, 14638] ), sandstrand, rikligt o snårbildande , 1990 (JEd)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), sandtag, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ), sandig udde, flertal , 2012 (GHa)
Sandnäsudden (14F 7c , [67851, 14611] ), sandig strandkant, enstaka , 2011 (GHa)
V änden av Sandnäsvägen (artp.), (14F 7c , [6785147, 1461125] ), sandstrand, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), strandkant, flertal , 2017 (GHa)
Ärteråsen 1.5 km OSO fäboden (14F 8c , [67921, 14637] ), skogsvägkant, 1 ex , 1990 (JEd)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), "tidvis vattenfylls ""lok""", rikligt , 1986 (LBr)
ORSA

Orsasjön vid Lisselhed (14E 4g , [6774, 1434] ), stränder, 1989 (JEd & LBr)
Orsasjön vid Näset (14E 5g , [6775, 1434] ), stränder, 1989 (JEd & LBr)
Oreälvens utlopp i Orsasjön ,fl. (14E 5g , [6779, 1434] ), sandiga tallhedar o.stränder, fl.o.rikl (allm.) , 1988 (JEd)
Kyrkbyn v.Orsasjön (DF), (14E 5h , [6778, 1435] ), sandiga tallhedar o.stränder, fl.o.rikl (allm.) , 1988 (JEd)
Oreälvens utlopp i Orsasjön ,fl. (14E 5h , [6779, 1435] ), sandiga tallhedar o.stränder, fl.o.rikl (allm.) , 1988 (JEd)
Berget v. lv. mot Stackmora (14E 5h , [67793, 14376] ), kalkpåv.sandig vägkant, ( se rapportbladet) , 1987 (JEd)
Slättberg mot N (14E 5h , [67794, 14382] ), torr tallskog mln väg o.åker resp vägkant, enst. , 1988 (JEd)
Heden v.lv.N-ut (14E 6h , [6782, 1439] ), vägkant i sandområde!, enst! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67832, 14444] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Kallholen v.lv. (14E 6i , [6784, 1441] ), vägkant, enst! , 1986 (JEd)
N. Åbergtjärn (14E 6i , [67840, 14431] ), vägdike på morän, enst! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Sandtjärn (DF), (14E 7i , [6785, 1440] ), strand av skogstjärn i sandområde ='Stattungbyfältet', enst! , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67850, 14442] ), gml.byväkkant, 1 stot buske , 1986 (JEd)
Ljothed 1 km S-ut (14E 7i , [67888, 14442] ), skogskärr på sand, 1990 (JEd & LBr)
NO Björntjärn (14E 7j , [67873, 14456] ), fuktigt sandikt vägdike i sandomr. ='Skattungbyfältet', enst! , 1987 (JEd)
Bredljån ( conf. Th.Karlsson,Lund) (14E 7j , [6788, 1446] ), sandstränder av skogstjärn i sandomr. ='Skattungbyfältet', rikl! , 1987 (JEd)
Brändåsen 1 km N-ut (14F 6a , [67824, 14506] ), grusvägkant, 1990 (JEd & LBr)
Leskusänget mot NV (14F 7a , [67860, 14502] ), grusvägkant, riklig , 1989 (JEd & LBr)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ), strandsnår, enst. , 1990 (JEd & LBr)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ), strandäng, enstaka , 2011 (GHa)
Västerdalarna

JÄRNA

Inlandsbanan ,S Grimstjärnen (13E 1c , [67084, 14126] ), banvall, 2-3 ex , 1989 (HLe & UGn)
Dalasågen N virkesterminal (13E 2c , [6713500, 1412470] ), ~refl~ ,banvall, 2000 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411746] ), ~refl~ ,banvall, 2003 (HLe)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)

Dalarnes Flora