Salix pentandra    Jolster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skog, kärr o stränder, allmän , 1995 (PDm)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667721, 151721] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [667552, 150745] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [669660, 152716] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [670514, 152372] ), ~refl~ ,myr, vid tjärn, 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ), vägslänt, 2011 (IPt & SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [670320, 148619] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498474] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720069, 1487636] ), ängsmark mot skogskant, 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673166, 149108] ), sjökant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [672220, 149858] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Flinten, kärr Ö om (artp.), (13G 5c , [6725867, 1511465] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ), ängsmark, blandskog, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ), vägkant gränsande mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672689, 152068] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, Kejsars (13G 7b , [673627, 150687] ), skogsbryn, flera, rel vanlig på rutan , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ), ~refl~ ,vägkant, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [674415, 149454] ), skogsväg, 2017 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [674956, 149737] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [664567, 147947] ), strandkärr, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653684, 1491870] ), vägkant, 2008 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [665272, 146768] ), damm, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ), gräsmark/sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [667793, 148484] ), vägkant och dike mot blandskog, 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [667897, 148785] ), vägkant, vägskäl, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Norrviksån (artp.), (12F 5c , [6678043, 1461524] ), bäckdråg i blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.), (12E 4h , [6672769, 1438767] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Pajsoån, Påvamossen (artp.), (12E 4h , [6674789, 1439741] ), gles sumpskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsån, Norhyttevägen,{Grangärde ), ~refl~ ,fuktigt vägdike, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ), myr med bäck, 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [670654, 145190] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ), f.d.grustag, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67097, 14572] ), vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), dikeskanter, 2010 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708521, 1465195] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [671135, 146045] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
300 m N om Trollmyran (13F 3b , [6716944, 1459236] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [671626, 146208] ), myr, 1996 (JMa)
Hampgårdarna , Sörängsdammen (13F 3c , [6718762, 1463431] ), skogskant mot väg, 2011 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720712, 1466328] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726075, 1459146] ), myr med bäck, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter & diken, 2012 (IPt)
Övre - Nedre Helgnäs (13F 5c , [6727739, 1464528] ), vägkant, 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727100, 1468311] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [673422, 148135] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [673725, 147759] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673677, 149094] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [674403, 147675] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674120, 148035] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [674195, 148022] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), strandäng mot ån, spridd , 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [673561, 144120] ), skog, 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Skvin stuga (artp.), (13F 7c , [6736302, 1463890] ), 3 , 2017 (Ulf Humlesjö)
Kilen (13F 7d , [673683, 146750] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmarklent, 2014 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [674331, 146929] ), vägkant, vändplan, 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.), (14F 1a , [6755374, 1453044] ), 2013 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [674615, 146822] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Utanför Parken (14F 0c , [67527, 14638] ), vägslänt, enstaka , 2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [675168, 148103] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ), rikkärr och sjöstrand, spridd , 2013 (LBr)
Övre Gårdsjö, Årängsån (14F 1d , [67579, 14698] ), igenväxande ängsmark, spridd längs ån , 2009 (GHa)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Dådran (14F 1h , [675832, 148552] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Skålbergsmyren (14F 3f , [67676, 14768] ), dikeskant, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [677082, 148750] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
Pålstjärnen (14F 5g , [67793, 14803] ), ~refl~ ,skogsbryn, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Vägen S Rockån (14F 5h , [67790, 14866] ), skogsbryn, ett par buskar , 2014 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14682] ), Bäckdråg, enstaka , 2007 (GHa)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
200 m N Jälltjärnen (14F 4c , [67727, 14637] ), ~refl~ ,kalk-i-dagen, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORE

Andån (14F 5d , [67772, 14665] ), sumpig snårskog längs ån, enstaka , 2010 (GHa)
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ), strandsnår, enstaka , 2012 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [678599, 146421] ), strandsnår, enstaka , 2012 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ), strandsnår, enstaka , 2008 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [673410, 141475] ), ~refl~ ,strand med sand-dybotten, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), strandkant, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675796, 143572] ), vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,450 m SV herrgården (14E 0e , [67524, 14220] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m NNO herrgården (14E 0e , [67530, 14224] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavasdammens V strand (14E 0e , [67543, 14215] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1370 m ONO landsvägsbron över Ryssån , 5 m N gamla landsvägen (14E 0e , [67546, 14239] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m N Äjsjöns Ö ände (14E 0e , [67547, 14203] ), kärräng, 1982 (Göran Thor)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769550, 1431100] ), på fuktigare parti på sandstrand, noterad , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
700 m S om Ortjärnen (14E 3h , [676592, 143822] ), skogsvägkant, 2010 (SJo)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget NV om (artp.), (14D 5h , [6775571, 1385467] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.), (14D 6g , [6782763, 1381834] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Brusen (14D 6h , [678119, 138644] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ), liten kärrmark vid vägkant, 2010 (DABS)
Tjennmåirbettsjin (artp.), (14D 9i , [6797093, 1393706] ), fuktig mark längs bäcken utanför kapellet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Handbacken (13E 0h , [6704711, 1439071] ), vägkant, 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ), vägdke, 2012 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), vägkanter, 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), å med örtrik blandskog, 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), mosse/kärr, 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,damm, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [671135, 141404] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Flögforsen (13E 3c , [671631, 141128] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716172, 1424326] ), skogsbilväg, 2017 (IPt)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäcksheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707121, 1397623] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Risåsberget O om (13E 0a , [670024, 140053] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [670477, 140813] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), åstrand, 2014 (HLe)
MALUNG

Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), ~refl~ ,vägkant och myrteg, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ), ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Öjsberget mot vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740462, 1391907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Gravberget (13D 9f , [67455, 13789] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens t.allm. 2009 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
TRANSTRAND

Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.), (14D 4d , [6771101, 1366629] ), gräsmark invid bäck/dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [682046, 136263] ), rikkärr med källor, spridd , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, spridd , 2009 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685125, 130813] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), rikt strandkärr, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora