Salix myrsinifolia x starkeana    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Tunkarlsbobäcken, omedelbart väster om Rv 65 (12F 1h , [66557, 14899] ), bäckstrand, 1980 (RNo)

Dalarnes Flora