Salix myrsinifolia x phylicifolia    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2008 (GJn)
Tunkarlsbo,vid Rv 65 (12F 1h , [66557, 14899] ), dikeskant, 1981 (RNo)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Tjennmåirbettsjin (artp.), (14D 9i , [6797093, 1393706] ), fuktig mark längs bäcken utanför kapellet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)

Dalarnes Flora