Salix lanata    Ullvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839881, 1335303] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärrkant, mindre bestånd , 1986 (DABS)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ), kant av örtrikt fuktdråg i granskog (ca 700 m höjd), 1 buske! , 1988 (LNo & JEd)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nipfjället vid bäcken SO Lillnipen (DF49), (16C 4j , [68738, 13454] ), gråvidesnår, rikligt inom ca 50x100m , 1994 (DABS)
Hällsjövålens NO-sluttn. (16C 8g , ), 1 ex. , 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora