Salsola kali ssp. ruthenica    Rysk sodaört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), tomatsnår, några ex , 1992 (TLj)

Dalarnes Flora