Salix herbacea    Dvärgvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Grönklitt, Rädsjön (artp.), (14E 7g , [6788890, 1431330] ), myr och vägkant, noterad , 2020 (Monica Andersson)
SOLLERÖ

Bladtjärnen O (artp.), (13E 8e , [6741319, 1421824] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695157, 1399708] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ), 1996 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , ), kalfjäll, m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ), 1996 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed, i örtrika sänkor, spridd , 2018 (LBr)
Nipjället på Lillnipens östsluttning vid Hästvrån (16C 5j , [6876610, 1345320] ), fjällhed med örtparti, sparsam , 2018 (LBr)
Valdalsbygget strax N-ut (16C 7c , [68868, 13133] ), ej kalk,på mager jordblotta, 1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ), klippor, få , 2015 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Storvätteshogna i S-sluttning (16C 8e , [6893, 1324] ), kring klippor i snölega, riklig , 1990 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, ett tiotal på flytjord , 2007 (MNo)
Storvätteshogna i S-sluttning (16C 8f , [6893, 1325] ), översilningsmark kring snölegor, riklig flerst , 1990 (DABS)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället), (16C 9d , [68951, 13154] ), SÖ-exp.klippor o. vindexp.mark, 1988 (JEd)
1,2 km N Grötvallsjön v. liten tjärn (17C 0d , [6904, 1318] ), uppfrysn-mark intill tjärn på kalfjället, 1988 (JEd)
Näsfjället (artp.), (17C 0g , [6904330, 1333330] ), kalfjäll, 1994 (Staffan Åström)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora