Salix hastata    Blekvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [68441, 13653] ), kärrdråg intill östra stranden, 1992 (DABS)
IDRE

Storfjätan SO Fjätvallen ,Ö om ån (16C 8j , [68936, 13483] ), rikkärrstuva,krypande, ca 1 m2 , 1994 (DABS)
Fjätåns O sida, ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13484] ), ~refl~ ,kant mot rikkärr, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
NV Strömmen (16D 5a , [68795, 13516] ), rikmark i åsgrop, 2 ex , 1994 (DABS)
2 km S om Fjätbodarna (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr, 2 ex , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [68833, 13517] ), rik skogsmark, 1 buske (belägg) , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora