Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704835, 1513263] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.), (12F 7d , [6687149, 1468397] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sör (artp.), (13F 3e , [6715016, 1472975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
STORA KOPPARBERG

Ryttarvägen 35 (artp.), (13F 4i , [6722184, 1492531] ), noterad , 2016 (Fredrik Lundin)
Stensjöbo (artp.), (13F 5g , [6726071, 1480288] ), lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe, noterad , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Grånäs, vid badplats, äng (artp.), (13F 5j , [6726590, 1498860] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Flinten nedre delen av Ö branten (artp.), (13G 5c , [6725835, 1511384] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 850m SO om (artp.), (13G 7f , [6736358, 1528144] ), stor och äldre med lunglav, 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642894, 1477345] ), grov sälg med flera stammar , 2015 (Jesper Hansson)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Snöån (artp.), (12F 1e , [6659141, 1470163] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
LEKSAND

Högåsberget (artp.), (13F 5a , [6729847, 1453482] ), noterad , 2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), 3 , 2016 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.), (13F 7e , [6735824, 1470582] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Omr. ca. 1 km S Faxberg fäb. (artp.), (13F 8f , [6741248, 1476198] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
ORSA

Östra Grunuberg (artp.), (14E 5j , [6776519, 1449378] ), 2015 (Elisabet OttossonJohan Södercrantz)
Laxsjövägen (artp.), (15E 3f , [6815284, 1426462] ), vägkanter, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
MORA

Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Säs O (artp.), (14E 4e , [6773781, 1423133] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.), (14E 4f , [6771397, 1425971] ), barrskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ÄLVDALEN

Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803879, 1399940] ), slåttervall, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västerdalarna

FLODA

Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
ÄPPELBO

Lämåsens naturreservat (artp.), (13D 2j , [6710092, 1399715] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715730, 1402003] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LIMA

Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357954] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Gammal granskog vid Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792168, 1342033] ), gammal granskog i biotopskydd, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784100, 1360480] ), skogsslänt omt väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, SV om (artp.), (14D 7a , [6786490, 1354220] ), vägslänt, hävdad, fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795415, 1363571] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6861081, 1349808] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
IDRE

Karmoråsens naturreservat (artp.), (16C 2f , [6862686, 1327701] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), sydvästbranten, 1993 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora