Salix aurita x myrtilloides    Bindvide x odonvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Yttersätern 500 m V omm, 200 m S om vägen (15C 3j , [6819110, 1346042] ), zon mellan myr och fuktig granskog, 2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, johanne Maad)

Dalarnes Flora