Salix arbuscula    Risvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Lövåsen, 500 m S Lappvallen (16C 7d , [6888320, 1319748] ), öppet rikkärr, spridd aug. , 2015 (LBr)
Lill-Fjätan 2 km SO Klutsjön (16C 7j , [6889908, 1349286] ), rikkärr mot skogskant, fåtalig , 2018 (LBr)

Dalarnes Flora