Salix arbuscula    Risvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Lövåsen, 500 m S Lappvallen (16C 7d , [6888320, 1319748] ), öppet rikkärr, spridd aug. , 2015 (LBr)
Lill-Fjätan 2 km SO Klutsjön (16C 7j , [6889908, 1349286] ), rikkärr mot skogskant, fåtalig , 2018 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890940, 1330530] ), rik fjällmyr längs bäck, bäckens början, ett litet, krypande ex , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890940, 1330530] ), rik fjällmyr längs bäck, bäckens början, ett litet, krypande ex , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora